(Helgelendingen)

Jeg henstiller til Direktøren for Helgelandssykehuset Hulda Gunnlaugsdottir og helseminister Bent Høie om å omgjøre planene om et nytt sykehus for Helgeland.

For en del år siden så man at sykehusstrukturen på Helgeland måtte moderniseres. Det var alle kommunene på Helgeland enige om. Man så at sykehusene på Mo, Sandnessjøen og Mosjøen trengte store ombygginger og investeringer på de tre sykehusene for å ivareta pasientene, legene og pleierne på en forsvarlig måte. Etter denne tiden er det brukt mange millioner kroner og det er brukt mange tusen arbeidstimer i forarbeidet på å skaffe Helgeland et nytt og tidsriktig sykehus til beste for hele Helgeland. Til tross for all denne ressursbruken så har man ikke klart å bli enige om hva vi vil ha. I stedet så har det blitt en bitter strid mellom ytre og indre strøk av Helgeland.

Hele prosjektet er blitt en farse. Det er et skrekkeksempel på god gammeldags hestehandel - som har ført til at Helgeland har gått glipp av ETT sykehus. Et moderne sykehus for all fremtid. I stedet ligger det inne et forslag om to mindre sykehus. Et lite på Mo i Rana og et litt større i Sandnessjøen og omegn. Det eneste som har skjedd er at styrene og forhandlerne har kvittet seg med sykehuset i Mosjøen. Det er en kjensgjerning at alle de tre sykehusene har problemer med å skaffe norske leger som er godt kvalifiserte i alle avdelingene. Årsaken er nok at de aller fleste heller vil jobbe ved et stort sykehus. Jeg er ikke en politiker. Men jeg mener at jeg er like kvalifisert til å ha gode meninger for det. Og min mening er at Helseminister Bent Høye og Helse Nord må se på saken på nytt. Jeg ber om å ikke videreføre prosjektet som det nå er.

Helgeland er en stor region. Der Mo i Rana er en selvbestaltet hovedstat på Helgeland. Staten Norge har Oslo som hovedstad. Men, Oslo som hovedstad kan ikke samle alle store foretak i Oslo. Oslo må sørge for andre steder i Norge også får noe. Og likedan er det med (vår) hovedstat, Mo i Rana. Mo i Rana må godta at andre kommuner skal få nyte av samfunnets goder. Og ikke sitte på sin høye hest. Mitt forslag er følgende: Bygg et stort og moderne sykehus for fremtiden i Holandsvika.

Enten man liker det eller ikke , så er Holandsvika det tilnærmet mest sentrale stedet på Helgeland, for et felles sykehus for alle innbyggere på Helgeland. I Holandsvika er det nært jernbane, gode muligheter for en hurtigbåtforbindelse. Etter ferdigstillelse av E6 er det meget gode veiforbindelser av store deler av Helgeland. Toventtunnelen sørger for relativt kort biltur til Sandnessjøen(20 min) . I Holandsvika er det rikelig tomtearealer til både sykehus, parkeringsplasser, pasienthotell og helikopterlandingsplass. Og det er fullt mulig å få motorvogn på jernbanen tur/retur Majavatn/ Holandsvika. Motorvogn tur/retur Dunderlandsdalen / Holandsvika. Med strategisk plasserte stoppesteder.

Mange leger og sykepleiere hevder at det blir for langt å komme seg på jobb! Da spør jeg: Er 20-25 minutter for langt.? I rushtrafikken i Oslo står trafikken nesten helt stille. Det tar ofte 20 minutter per mil å komme seg frem dit man skal. Likedan spør jeg: Er legene og pleierne så opptatt med reisetid, at de ikke vil bruke muligheten til å få et tidsriktig og moderne sykehus til Helgeland. Et sykehus som blir et pilotprosjekt og som vil løfte opp Helgeland. Jeg er klar over at Rana vil miste mange arbeidsplasser. Men jeg mener Rana har så mange flotte statlige og private foretak at de ikke kommer til å merke det på lang sikt og Ranas ordfører sier jo selv at di er så stor og har så mye.

Alstahaug vil merke det mer at mange arbeidsplasser forsvinner dersom sykehuset blir bygget i Holandsvika. Men Alstahaug og Sandnessjøen ligger midt i et turistmål. De må bare bli flinkere til å markedsføre seg selv. Og staten kan også komme inn med omstillingspenger. Bygges det i Holandsvika, så må det bli DMS i Rana, Alstadhaug og Brønnøysund. Og i disse dager med Corona, så har det vist seg at det går veldig bra med styremøter og konferanser på nett. Så jeg mener at det ikke er så viktig hvor hovedadministrasjonen har sin adresse. Administrasjonen kan for eksempel legges til Hattfjelldal.

Jeg er en helgelending, som vil det beste for hele Helgeland.