(Helgelendingen)

Kjære Berit, Ellen og Harald. Den enigheten som egentlig aldri har eksistert sør for Korgfjellet er nå historie. På tide at Vefsn, Grane & Hattfjelldal kjører sitt eget løp, basert på felles, langsiktig strategi. Dvs. at en eller annen gang i framtida vil vi bare ha ett felles sykehus på Helgeland, og hvis det ikke skal ligge på Mo, så må det bli et sted i området Drevja - Mosjøen. Vefsn har tomt! Alternativet med lokalisering i området Sandnessjøen - Tovåsen er uaktuelt for et framtidig, felles sykehus på Helgeland. Med bakgrunn i de her nevnte realiteter, så bør politikerne i Vefsn, Grane & Hattfjelldal fortsette å arbeide for sitt eget tomtealternativ med full kraft. De har ingenting å tape på det!