(Helgelendingen)

Så langt ser det til at vi har tapt følgende:

– Muligheten for ett felles sentralt plassert sykehus på Helgeland.

– Muligheten for ett felles usentralt plassert sykehus på Helgeland.

– Muligheten for en fornuftig plassering av et «lite hovedsykehus» sør for Korgfjellet.

Det siste punktet skal vel politikerne strides om enda ei stund, og da kan det være greit å minne om følgende:

– For kommunene Vefsn, Hattfjelldal, Grane og indre deler av Brønnøy vil det være marginale forskjeller i reisetid til sykehus i Sandnessjøen og Mo i Rana. For befolkningen i Hattfjelldal er reisen til Mo i Rana kortest.

– Derfor vil pasientgrunnlaget for et sykehus i Sandnessjøen sannsynligvis bli for svakt.

– Sykehustomt i Holandsvika ligger fremdeles like sentralt plassert for alle kommuner på Helgeland, sør for Korgfjellet.

– Den ligger fremdeles på «aksen Sandnessjøen/Mosjøen», og burde fremdeles være et aktuelt lokaliseringsalternativ dersom det finnes folk som kan sitt politiske håndverk.

– Det er fritt sykehusvalg i Norge, og Helgelandssykehuset må konkurrere med sykehus i Bodø og i Trøndelag.

Kan vi håpe på fornuften?