Nå går valgkampen mot slutten og det er snart opp til velgerne å avsi sin dom. De fleste partiene i Leirfjord har vært ganske aktive i valgkampen. Blant kommunene i HALD regionen tror jeg vi leder an i antall leserinnlegg.

Under valgdebatten på UL Nybrot ble partiene utfordret på om vi var lei av kranglingen oss imellom. Både SP og SV svarte ja. Rødt svarte nei, men la til at debatt er bra. I denne konteksten svarte også FrP nei, vi er ikke lei debatt. Jeg kan ikke si at det er bra at vi skal slutte å debattere ulike løsninger og politiske ideologier. Pressefrihet og ytringsfrihet er sentrale verdier i vårt demokrati.

Når det er sagt er det forskjell på debatt og krangling. Debatt er et mer positivt ladet ord som wikipedia definerer å være "en måte å utveksle meninger og argumenter". Krangling er mer konfliktbetont og negativt ladet, og har ifølge det norske akademis ordbok synonymer som: "trette preget av uvennskap, vranghet og legge opp til å skape vanskeligheter".

I all hovedsak synes jeg ordskiftet i Leirfjord må kunne karakteriseres som politisk debatt. I Leirfjord-politikken er det imidlertid noen klare skillelinjer og uenigheter som delvis går langt tilbake i tid. For meg blir det feil å si at vi skal gravlegge disse uenighetene og si at vi ikke skal snakke om dem. Målet må være at vi gjennom dialog kan finne løsninger som gjør at enda flere av våre innbyggere kan bli fornøyde med tingenes tilstand der man bor.

Med disse ord takker jeg de andre partiene for valgkampen og ønsker alle et godt valg!