Med all den negative fokus det har vært mot Helgelandssykehuset generelt og Sandnessjøen spesielt, som i det vesentlige er iscenesatt av Rana-miljøet, vil jeg benytte anledningen til å gi honnør til Sandnessjøen Sykehus for profesjonell og vel utført arbeid. Saken er den at i sommer kollapset jeg, hvilket kunne ha gått galt. Men lynrask innleggelse, diagnose og behandling samt videresending hele to ganger gjorde at det gikk bare bra.

Så jeg er virkelig imponert over vårt helsevesen når det virkelig gjelder. Og er spesielt glad for at vi har Sandnessjøen Sykehus med profesjonelle leger og personell som virkelig kan sitt fag. Her ble jeg godt ivaretatt på alle måter og følte meg trygg på at dette skulle gå bare bra, noe det som sagt også gjorde. Så tusen takk til Sandnessjøen Sykehus for profesjonell og utmerket behandling!

Ole-Gustav Årnes