Takk!

«Primum non nocere – først av alt å ikke skade. Denne uken er vi blitt minnet på hvor grunnleggende sentralt dette begrepet er for oss helsearbeidere. Vi har kjent på fortvilelse ved at det har oppstått tvil om kvaliteten på den jobben vi har gjort i vårt arbeid med pasientene.

Når man som pasient trilles inn på en operasjonsstue, legger man egentlig ansvaret for eget liv og helse i hendene til andre. Det er ikke lett. Vi ser det tydeligst når en mamma eller pappa går ut av operasjonsstuen etter at de har overlatt ansvaret for barnet deres, det kjæreste de eier, til oss. Trygghet betyr alt i slike situasjoner. Vi som jobber i de kirurgiske fagene er klar over den tilliten vi gis. Vi er ydmyke for det, og uendelig leie for at den tilliten nå er blitt svekket. Vi er derfor svært glade for at Helse Nord sin faggjennomgang innen tarmkreft viser at for de 3 årene som systematisk er gjennomgått, er det ingen dødsfall som har sammenheng med det kirurgiske inngrepet som er utført i sykdomsforløpet.

Vi startet vårt kvalitetsarbeid innenfor tykktarmskreft allerede i 2017. Sykehuset har mange kvalitetsprosjekter, dette er et av dem. Arbeidet var ikke initiert av noen kriseforståelse av dårlige statistiske eller praktiske resultater, men av vissheten om at kreftkirurgi er noe av det mest avanserte vi gjør innen kirurgiske fag hos oss. En pasient som opereres for tarmkreft i Sandnessjøen treffer personell fra 4 avdelinger med til sammen over 100 ansatte. Alle ledd må fungere for at resultatet skal bli bra. Dette krever kvalitet hos den enkelte ansatte og kvalitet i den enkelte avdeling. Ikke minst krever det at vi fungerer sammen som team. Dette er givende arbeid, og en stor motivasjon for oss som helsearbeidere; å jobbe sammen for pasientens beste.

I tillegg har vi deltatt i et regionalt kvalitetsarbeid og registrert kvalitetsindikatorer på de som er operert. Da kreftregisteret kom med sine tall i september 2019 var vi derfor trygge på at kvaliteten på det kirurgiske arbeidet de siste 3 årene var god. Allikevel tok vi selvsagt kreftregisterets tall svært alvorlig, og tok derfor i fjor høst kontakt med registeret for en gjennomgang av tallene. Kommunikasjon med kreftregisteret har vært god, og registeret har allerede før den siste ukens hendelser sagt seg villig til å komme til sykehuset vårt for gjennomgang av tallene. At vi tok dette initiativet i fjor er for oss selvsagt. Tallene er små men det gir oss mulighet for å gå veldig nøye inn på den enkelte pasient. Denne uken har vi levert det som fra ledelsen er etterspurt for 2016. Journalene er gjennomgått.

Tykktarmskreft er en alvorlig tilstand. Vi har etterstrebet å være strengt faglige sikre før vi uttaler oss. Dette er for alvorlig for å komme med lettvinte uttalelser eller unnskyldninger. Vi skylder pasientene at vi er etterrettelige. Vi vet litt om tallene våre. Vi vet at mange av de vi opererer er eldre og svake. Vi vet litt om hvorfor det er slik. Vi vet at de vi opererte i 2017-2019 har flere tilleggssykdommer, eksempelvis hjertesykdom eller diabetes, enn gjennomsnittet i Nord-Norge for øvrig. Vi vet at vi opererer mange pasienter akutt istedenfor planlagt. Vi vet litt om hvorfor det er slik. Vi vet at dette har betydning for risikoen i det vi gjør. Igjen må vi få påpeke at til tross for dette har vi ingen kirurgirelaterte dødsfall de siste 3 årene.

Ingen av oss har snakket om sykehusstruktur eller annen helsepolitikk på sykehuset vårt denne uken. Vårt fokus har vært på pasientarbeidet. Min hovedoppgave som avdelingsleder for kirurgisk avdeling er å legge til rette for pasientsikkerhet og pasientbehandling på kirurgisk avdeling. Det er min ledestjerne og motivasjon. Derfor har også den siste uken opplevdes ekstrem på mange måter. Pasientsikkerheten kunne blitt truet fordi situasjonen har vært så belastende for det kirurgiske miljøet og enkeltpersoner som har stått i dette.

Men heldigvis har det gått bra. På allmøtet på mandag opplevde vi en støtte fra våre sykehuskollegaer som har betydd alt. Overlegevikar har kommet reisende fra Oslo på kort varsel, slik at andre har kunnet konsentrere seg om tallene. Det har vært en unik kollegial støtte der noen har tatt vaktene til andre uten spørsmål eller innsigelser. Kollegaer fra andre avdelinger har meldt seg og spurt om det er noe de kunne gjøre, og har bistått på alle mulige måter. Alle klappene på skuldra og klemmene. Direktør Rachel Berg har nok en gang stått fram som en klippe i stormen. Det er i motgang styrken i reelt samhold viser seg, og samhold har det vært i sykehuset den siste uken.

Tusen takk også til de kollegaene fra andre sykehus som har støttet oss menneskelig og faglig den siste uken.

Takk til Helse Nord som tok oss på alvor.

Til slutt; tusen takk for all støtten fra dere, innbyggere i våre opptakskommuner, som til tross for negative oppslag i media har valgt å stole på oss og stå opp for oss i denne vanskelige situasjonen. Vi lover å være dere tilliten verdig. Vi vil fortsette å utvikle oss videre slik at dere, befolkningen, fortsatt er trygge på det tilbudet dere får den dagen dere har behov for behandling ved Sandnessjøen sykehus. Informasjon er viktig. Vi har allerede invitert oss selv til kommuneoverlegeforum for å informere om kvalitetsarbeidet vårt og om tallene våre. Hvis der er pasientorganisasjoner eller foreninger som ønsker at vi skal fortelle om oss selv imøteser vi slike invitasjoner med glede. Viktigst av alt er pasientene våre.

Kanskje er det noen andre av dere som har andre opplevelser som dere vil gi oss tilbakemeldinger om. Vi ber dere om å ta kontakt og fortelle om deres erfaringer slik at vi kan lære av dere. Vi lover å ta historiene deres på alvor. På vegne av alle oss ved kirurgisk avdeling i Sandnessjøen lover jeg at vi skal være her for dere når dere trenger oss, i dag, i morgen og i framtiden.