Det er så interessant å lese hvordan nordnorske representanter fra Ap og Sp beskriver regjeringens håndverk rundt grunnrenteskatt på havbruk. Hvis man leter etter årsaker til at mange velgere ikke ser det likt å stemme på disse partiene for tiden, så ser jeg ikke bort ifra at i hvert fall deler av svaret ligger i den oppsiktsvekkende dobbeltkommunikasjonen som utøves.

I 2019 lovte Senterpartiet å gå imot grunnrentebeskatning på havbruk. I 2021 reiste dagens finansminister rundt og besøkte næringen. Budskapet var det samme. I år er dette plutselig blitt et kjempeforslag, som ikke kan innføres raskt nok. Og med dette har sentrale politikere for disse partiene påført f.eks Nordlands brave representanter en del hodebry. For hvordan skal man fremstå lojal overfor moderpartiet uten at man samtidig fremmedgjør ens egne velgere?

Svaret er enkelt. Det kan man ikke. Man kan ikke få i både pose og sekk. Enten må man stå last og brast med grunnrenteforslaget fra Regjeringen, slik man åpenbart føler en forpliktelse til å gjøre, eller så må man stå last og brast med velgerne og de løfter disse har fått, slik man også burde føle en forpliktelse overfor. At politikerne nå velger partiet fremfor velgerne, tror jeg er noe av det vi ser konsekvensen av på meningsmålingene.

Jeg morer meg av og til med å reflektere over hvordan det hadde sett ut hvis det hadde vært omvendt. At Høyre i en mindretallsregjering hadde skutt frem brystet og slått fast at det skal bli grunnrenteskatt på havbruk. At partiets fiskeriminister, fra Bodø, måtte stå og forsvare en politikk som han vet at hele landsdelen hans er fullstendig imot, og som han selv også ville vært imot, mens Arbeiderpartiets politikere hadde kunnet gå fullstendig amok. Det morsomme er at denne scenen delvis har funnet sted. Det var nemlig under forrige regjering at det uavhengige utvalget, som kom frem med blant annet dette forslaget, ble satt ned. Dermed ble det stemplet som Høyres politikk, selv om Høyre aldri var i nærheten av å innføre noen slik grunnrenteskatt. Fremdeles forsøker Ap og Sp å stemple dette som et Høyre-forslag. Det ble skrevet en rekke uttalelser fra Ap og Sp i denne perioden. Ingen av dem bar bud om hva som ville komme fra deres egen regjering tre år senere.

Fylkesrådet i landets største og viktigste oppdrettsfylke, hvis næring har skapt aktivitet i hele fylket og bidrar sterkt til å holde lys i vinduene rundt om på hele vår kyst, applauderer grunnrenteskatten og ser bare at det kan være behov for små finjusteringer. Finjusteringer. Ap og Sp i Nordland slår fast at dette er noe som næringen tåler. Og her tror jeg de penser innom en av de andre årsakene til at folk begynner å bli litt trøtte av deres parti. Hvordan vet de hva havbruksnæringen tåler og ikke? Det er snakk om en tilleggsskatt på 40%, beregnet ut fra et grunnlag som viser seg å være ren teori, og basert på ytterst tvilsom kjennskap til næringen. Og dette på toppen av økt formueskatt, og andre, allerede innførte skatter. Den politiske arkitekten bak dette forslaget har tidligere briljert med kritt og tavle, da han viste folk hvor stor reallønnsvekst vi kom til å få i år. I forrige ukes sterke Debatten-program så vi hvor romslig vanlige folk har fått det etter at finansministeren tegnet og forklarte. Nå vil Senterpartiets leder overføre havbrukspenger fra kysten og til de store byene.

Regjeringen har skåret noen viktige poeng, som jeg synes de skal ta med seg. Næringen erkjenner at det er rom for å bidra mer i form av skatt, og det er et betydelig signal. Det som etterlyses, er imidlertid forutsigbarhet og et visst magemål – egenskaper som ikke har vært denne regjeringens varemerke. Dobbeltkommunikasjon vil vi imidlertid få rikelige mengder av også den kommende tiden, og det sannsynlige punktum blir at det blir gjort endringer – marginale justeringer – som av Ap og Sp i Nordland vil bli feiret som en stor seier og et bevis på at demokratiet fungerer. Senere får vi forhåpentligvis flere bevis på at demokratiet fungerer, og at politikere som fører samme politikk før og etter et valg blir foretrukket.

Stig Tore Skogsholm Fylkestingsrepresentant (Høyre)