"Talseth har ikke lært seg et eneste dansetrinn fra sin kollega Geir Waage på Mo"

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. (Helgelendingen) Ser i Rana Blad 17.11.2020 at det er opprettet en ny gruppe til hjelp og støtte for det videre arbeide med Helgelandsykehuset i Sandnessjøen. Det er valgt 9 dyktige personer til den nye referansegruppen som er knyttet opp til konseptfasen for nybygget. Blant disse er rådmenn fra både fra Rana og Alstahaug. Gruppen er presentert av Hulda Gunnlaugsdóttir.

Det står å lese at utbyggingen/gruppen skal stå i tett samarbeid med næringsliv, utdanningsinstitusjoner, kommuner og andre samfunnsaktører.

I Helgelands Blad 30.10.2020 kunne man lese at det er håp om ny ordførerenighet om plassering av det nye sykehuset. Det er ordføreren i Leirfjord Ivan Haugland som er avbildet, men det er vel naturlig å tenke seg hvem som håper sammen med han, og at det er plassering av sykehuset i Tovåsen som står på agendaen.

Når jeg ser i Helgelendingen i dag 18.11.2020, så blir dette bekreftet, ved at at vår ordfører Talseth sammen med Berit Hundåla vil ha dialogmøte med sykehuset og prosessen. Alle vet hva de har i tankene, uansett hvor mye det pakkes inn. De fremtrer som Tornerose og Ole Brumm – hvor hun har gitt bort sitt sykehus i dyp søvn uten kamp og hvor han er i ferd med å gjøre det samme i våken tilstand med; Ja takk - begge deler - Sandnessjøen, men Leirfjord er helt greit. Viser for øvrig til hans uttalelse på tv rett etter at Høie hadde annonsert vedtaket.

I siste møte hos Helse Nord så ble det kommentert at kjøreavstanden fra rådhuset som først ble gitt å være 20 min, nå er utvidet og mere flytene og kan bli 25-30 min. Det er ikke vedtatt noen bestemt grense, ble det sagt. Nei vel. Hvis vi da tenker oss noen minutter til så er vi i Mosjøen. Så bra. Eller du kan dra den andre vegen mot Søvik og på den tiden kommer du helt til Tjøtta.

Nå er imidlertid tildelingen gjort, og det er bestemt at det skal være ett sykehus. Sykehuset skal fordeles og plasseres på to lokasjoner – Mo i Rana og Sandnessjøen. Dette synet har jeg imidlertid ikke tillit til at vår ordfører deler og jeg har merket meg at Talseth ikke har lært seg et eneste dansetrinn fra sin kollega Geir Waage på Mo. Det burde han gjøre så snart som mulig.

Om han ikke vil gjøre det, så i alle fall gå inn i veiledningen for ordførere hvor det står; Ordførerens oppgaver og ansvar er å være støttespiller og pådriver i prosesser og holdninger som gavner byens og innbyggernes interesser.

Det er veldig slitsomt å oppleve gang etter gang at vår egen ordfører står på helgelandsbroen og prøver i metafor å dra sykehuset over.

Det er her at jeg håper og fester lit til at den nye referansegruppen kan komme inn. Spesielt de rådmenn de som er tilhørende og burde føle et eierskap til Helgelandssykehuset.

Mitt første ønske som allerede kan være med på neste møte er; å få det presisert – at Tovåsen ikke er i Sandnessjøen. Videre å få avklart at Tovåsen ikke er et aktuelt alternativ. Om mulig- få det avklart og ut av verden så snart som mulig.

I forbindelse med at kommunen er blitt bedt om innspill av tomt som altså skal avgjøres i aug. 2022 - finner jeg det som riktig tidspunkt å fremme det andre forslaget og ønsket til referansegruppen;

Mitt forslag til sykehustomt er ingen av de 6 aktuelle som er presentert i rapporten, men at det utarbeides en tomt langs fjellkjeden – Syv søstre - i strekningen Sandnesjøen – Søvik. Veldig mange fine områder der. Det er også tomter nært sjøen på samme strekning.

Argumentet videre for valg av tomt på denne strekningen er ikke bare at vi beholder sykehuset i kommunen, men også med tanke på transport og logistikk og at det ikke er noen ulempe at sykehuset ligger i rimelig transportavstand til flyplass og skipstrafikk.

Går ut ifra at den nye referansegruppen legger til grunn de behov som sykehuset til enhver tid vil ha også med tanke på de kriteriene som allerede er å finne i rapporten til ressursgruppen.

Ikke minst vil tilgjengelighet av flyplass med tilhørende værforhold og landingsforhold forhåpentligvis få litt oppmerksomhet.

Det nye redningshelikopteret, SAR QUEEN AW101 kan ikke lande på landingsplassen som sykehuset har i dag, men det blir med i de nye planene og da må det vel være fint at vi har Stokka flyplass i nærheten for ambulanseflyet og som back up for omlasting.

At det går an å lande med både helikopter og ambulanseflyet hele året er nesten en selvfølge. Det siste går an på området i retning mot Søvik og så langt postnummeret rekker, men ikke i Tovåsen. Dette i henhold til de opplysninger jeg har fått om frost og tåke.

Vi har nå ett felles sykehus for Helgeland og en må legge til rette for det å være pasient, transport til sykehuset og transport mellom sykehusenhetene Mo og Sandnesjøen. Også med fly.

Ønsker Helgelandssykehuset og den nye referansegruppen lykke til i sitt arbeid og med valget av tomt i Sandnessjøen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken