(Helgelendingen)

En økonomibombe angående Nordlandssykehuset i Bodø, som smalt i media rett før helga, fører til at sykehuset nå må spare penger og redusere driften. Det etter store budsjettoverskridelser. Det setter pasientsikkerheten for tarmkreftpasienter fra Helgeland i enda større fare enn i dag. Det fordi innsparingene og driftsreduksjonen kan gjøre ventetiden for tarmkreftpasienter i Bodø lenger enn den er i dag. Og i dag er den altfor lang. Økonomibomben gjør at termkreftkirurgien snarest bør flyttes fra Bodø tilbake til Helgelandssykehuset (HSYK). Jeg kommer nærmere tilbake til det i slutten av dette leserinnlegget. Men først kort om flyttingen av tarmkreftkirurgien fra Helgeland til Bodø:

Flytting fra Sandnessjøen til Mo og videre til Bodø

Tarmkreftkirurgien ved sykehuset i Sandnessjøen ble av ledelsen ved HSYK i oktober 2020 flyttet til sykehuset i Mo i Rana, som hadde tarmkreftkirurgi fra før og god og erfaren kompetanse på området.

Flyttingen fra Sandnessjøen var begrunnet i at pasientsikkerheten for tarmkreftpasienter var i fare ved sykehuset i Sandnessjøen. Det på grunn av alarmerende tall for sykehuset i Sandnessjøen i Nasjonalt kreftregisters årsrapport.

HSYK overkjørt av Helse Nord

Pasientsikkerheten for tarmkreftpasienter var godt ivaretatt da all tarmkreftkirurgi for helgelendinger ble samlet ved sykehuset i Mo i Rana. Likevel ble ledelsen ved HSYK overskjørt av ledelsen i Helse Nord, som straks flyttet tarmkreftkirurgien for helgelendinger midlertidig fra sykehuset i Mo i Rana til sykehuset i Bodø. Der opereres helgelendingene fortsatt for tarmkreft.

Bodø har ikke nok kapasitet

Så har det vist seg at pasientsikkerheten for tarmkreftkirurgi-pasienter fra Helgeland kom i fare etter flyttingen til Bodø. Det fordi sykehuset i Bodø ikke har kapasitet til å operere og gi tarmkreftpasientene behandling innenfor de tidsrammene som er satt i veiledende retningslinjer fra de sentrale helsemyndigheter i pakkeforløpet for kreftpasienter. Det reduserer pasientsikkerheten for tarmkreftpasientene, som blir gående i ukesvis og kanskje måneder før der skjer noe. Det i angstfylt ulidelig venting på operasjon og videre behandling og prognoser for utfallet av kreftbehandlingen.

Driftsunderskudd på 150 millioner

Torsdag i forrige uke ble det kjent at Nordlandssykehuset i Bodø nå står i en alvorlig økonomisk situasjon. Ifølge Avisa Nordland den 23.10 viser Nordlandsykehuset sine prognoser at sykehuset i år styrer mot et estimert driftsunderskudd på hele 150 millioner kroner.

Hvordan setter underskuddet pasientsikkerheten i fare?

Til Avisa Nordland sier viseadministrerende direktør Beate Sørslett, at konsekvensen av det økonomiske underskuddet kan bli kutt i sykehusets tjenestetilbud og antall sengeplasser. Det er en svært krevende situasjon for Nordlandssykehuset, sier ledelsen ved sykehuset, som regner med at innsparingstiltakene vil dras med videre inn i 2022. Sannsynligvis er ikke økonomien ved sykehuset i Bodø på rett kjøl igjen før i slutten av 2022.

Ved kutt i tjenestetilbudet og antall sengeplasser vil det kunne ramme også den delen av driften som gjelder tarmkreftkirurgien. Det på den måten at ventetiden for operasjon for tarmkreftpasienter vil bli mye lenger enn det den er i dag.

Helse Nord må handle nå

Helse Nord har bestemt at man må vente til Helsetilsynets endelige rapport fra granskingen av HSYK foreligger før en tilbakeflytting av tarmkreftkirurgien til HSYK kan gjennomføres.

Den store usikkerheten som er skapt for sykehusdriften med driftsunderskuddet for Nordlandssykehuset i Bodø, må nå føre til at Helse Nord gir opp ventingen på sluttrapporten for Helsetilsynets gransking av HSYK før tarmkreftkirurgien flyttes. Og straks flytter den tilbake til HSYK før ventetiden for tarmkreftpasientene ved sykehuset i Bodø blir enda lenger.

HSYK Mo i Rana har kompetente kirurger som har lang erfaring med tarmkreftkirurgi, og som står klar til å operere tarmkreftpasienter. Og det innenfor tidsfristene i pakkeforløpet for kreftbehandling. Tilbakeflytting nå vil avgjort være i tarmkreftpasientenes interesse. Og sykehusdriften er vel til for pasientene, og ikke omvendt.

Husk det direktør Cecilie Daae og styreleder Renate Larsen i Helse Nord: Det er aldri for sent å snu i tide…

Gustav Arne Nyborg