Tidligere kompanjonger møttes i retten for andre gang - en av dem ble dømt til å betale 1 million kroner

Det gikk ikke veien for Leland Panorama da de møtte en tidligere kompanjong i lagmannsretten, og selskapet må nå ut med en million kroner. De fikk imidlertid strøket 330.880 kroner i saksomkostninger fra tingretten.