Tillitsvalgte og fagmiljø ved sykehuset i Rana om flytting av tarmkirurgien ut av regionen: – Vi er sjokkert og forbanna

386 ansatte i Helgelandssykehuset Mo i Rana har signert en støtteerklæring for å gi et tydelig signal om at de stiller seg bak administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottirs fokus på pasientssikkerhet.