Tilsvar til Bjørn Haug: Er målet at de på Nord-Helgeland bare skal overleve som du sier, eller skal vi finne den best mulige sykehusløsningen for fremtiden for HELE Helgeland?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Argumentasjonen i ditt innlegg er ganske lik mye annet som er kommet fra Sør-Helgeland, i at det handler ikke om å fremsnakke egen by eller løsning, men å forsøke å snakke ned det man kan i Rana. Ser ikke helt hvilke suksessfaktorer du finner i Sandnessjøen med dette, skriver intensivsykepleier Vegard Knutsen ved Helgelandssykehuset Mo i Rana.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. (Rana Blad) Du påstår all oppmerksomhet har blitt rettet mot rekruttering, og skriver som om dette er noe Rana-miljøet har greid. Dette viser hvor lite du har fulgt prosessen. Sykehusdebatten er så uendelig mye større og mer kompleks enn dette. Når det gjelder rekruttering, så er dette den største utfordringen norske sykehus står fremfor i dag. Dette er ikke noe Rana-miljøet har funnet på, her vil jeg anbefale deg å lese blant annet nasjonal helse- og sykehusplan.

Du sier det ikke finnes noen historisk erfaring for at det har vært lettere å rekruttere til sykehuset i Rana enn til sykehuset i Sandnessjøen. Nå er det ikke sånn at det er 70- og 80-tallets utfordringer Helgelandssykehuset skal løse. Vi må se på hva som er situasjonen i dag, innhente kunnskap, forventet utvikling og prognoser, og finne best mulig løsning ut i fra dette. Her kunne jeg nå begynt å ramse opp alle faktorene som peker ut Rana som en bedre løsning enn Sandnessjøen for å svare på fremtidens utfordring, men det hadde blitt en veldig lang artikkel. Les heller blant annet den eksterne faglige ressursgruppas rapport. For meg fremstår det som at du fortsatt har mye å sette deg inn i, når det du dveler med er hvorvidt det er andre større byer enn Mo i Rana som klarer seg uten sykehus, og hvorvidt Mo i Rana er Nordlands tredje eller fjerde største by. Dette fremstår for meg som en kunnskapsløs og lite praktisk tilnærming til en kompleks problemstilling, og jeg hadde strengt tatt forventet mer av en i din posisjon.

Hvilke suksessfaktorer finner du i Sandnessjøen som skal løse fremtidens utfordringer for Helgelandssykehuset? Jeg ser du mener at størrelse på en by tydeligvis ikke spiller inn, og at det er greit å legge et stort sykehus med behov for omkring 1200 ansatte i en liten by på en øy med omkring 6000 innbyggere, i en kommune som er på grensen til å havne på Robeklista. Argumentasjonen i ditt innlegg er ganske lik mye annet som er kommet fra Sør-Helgeland, i at det handler ikke om å fremsnakke egen by eller løsning, men å forsøke å snakke ned det man kan i Rana. Ser ikke helt hvilke suksessfaktorer du finner i Sandnessjøen med dette.

Hvis nærhet er så mye viktigere enn å rekruttere helsepersonell som du sier at styret mener, da burde man vel omfavnet løsningen til Hulda? Ser at miljøet på sørsiden da sier at det er så viktig å få samlet fagmiljøene enda mer til ett sykehus, fordi det vil være mer rekrutterende. Men var det ikke sånn at nærhet var så mye viktigere enn rekruttering? Eller gjaldt det bare de på Sør-Helgeland? Det er fortsatt en mer samling og styrking av fagmiljøene å samle fra tre til to sykehus. For meg personlig som intensivsykepleier i Mo i Rana ville den helt klart beste løsningen være å samle til ett stort sykehus på Mo, slik den eksterne faglige ressursgruppa anbefaler. Men jeg ser helt klart at det er ekstra utfordringer i denne store regionen, som gjør at jeg nå har mer tro på Hulda sin løsning, til det beste for hele regionen. Når det gjelder nærhet så må man jo se på hele befolkningen på Helgeland. Når det gjelder reisevei for pasienter, ansatte og pårørende er forskjellen totalt sett mellom de forskjellige ett-sykehusløsningene såpass liten at det blir tillagt liten betydning kontra de andre store utfordringene vi vet sykehuset står ovenfor i fremtiden, som blant annet økonomisk bærekraft og bemanning. Og igjen, dette er ikke noe Rana-miljøet finner på. Mange andre faktorer må også tas med i betraktningen når det gjelder reisevei, som blant annet plasseringen av de prehospitale tjenestene, hvor Sør-Helgeland har over 70% av dette, iberegnet helikopter og ambulansefly.

Du sier det er stor sannsynlighet for at befolkningen på Sør-Helgeland vil vende nesa sørover. Tror du ikke det er like stor sannsynlighet for at befolkningen på Nord-Helgeland kan vende nesa nordover? Skal jeg til behandling og har valget mellom å kjøre til Sandnessjøen eller sette meg på toget til Bodø, så tar det litt lengre tid, men er billigere og mer behagelig med en togtur. Her sier du også at størrelsen på fagmiljøene også er viktig for rekruttering. Her vil jeg påstå fagmiljøet ikke bare er miljøet innad på sykehuset, men også fagmiljøene rundt sykehuset som de samarbeider med. F.eks Campus Helgeland i Mo i Rana, med sitt utdannings- og forskningsmiljø, hvor det nå er tatt opp 80 nye sykepleierstudenter, den største faggruppa som skal bemanne et sykehus. Skal du tiltrekker deg fagpersoner må du også ha noe å tilby til familie og pårørende. Her vet man betydningen av en by på størrelse av Mo i Rana, med den mengden av tilbud og arbeidsplasser man finner her, kontra Sandnessjøen. Dette er ikke noe Rana-miljøet finner på, eller skal ”skryte” av. Dette er dokumenterte realiteter vi må forholde oss til.

Ser du sier styret skal ha honnør for en modig beslutning 28. november. Der kunne vi vært enige, hvis ikke styremøtet var slik det var. Representantene fra Sør-Helgeland leste opp sine innlegg, og da de ble motsagt og det begynte å utvikle seg en faglig diskusjon, så forble de bare stille. Og så ble det stemt. Dette fremstår for meg som svært merkelig og dårlig styremøte. Men helt som forventet med den styresammensetninga som var. Heldigvis har jeg litt mer tiltro til styret i Helse-Nord, og akkurat i denne saken svært god tiltro til helseministeren.

Du avslutter med å påstå at Mo i Rana ikke er tredje, men fjerde største by i Nord-Norge, basert på SSB’s liste over tettsteder. Det er riktig, SSB definerer tettsteder, ikke byer. I følge dette er f.eks Bodø tettsted større enn Tromsø tettsted, men det er allikevel ingen som vil omtale Bodø som Nord-Norges største by. I denne statistikken telles blant annet ikke Åga/Hauknes med om lag 2000 innbyggere (ca en tredjedel av Sandnessjøen) med til Mo i Rana, selv om vi har postnummer Mo i Rana, har 4-5 min å kjøre til sentrumskjernen av Mo, og 9-10 min å kjøre til sykehuset som er på andre siden av byen. Slik tall-lek som du legger opp til viser en lite praktisk tilnærming til den faktiske situasjonen.

Videre sier du det i Norge er 8 tettsteder større enn Mo som ikke har fullverdige sykehus. Å sammenligne byer/tettsteder kun på størrelse i folketall blir helt fjernt, skjønner ikke hva du baserer dette på. Det blir så ekstremt mange flere faktorer som spiller inn for hvordan man må organisere helsetjenestene i en by og i en region. Er målet at de på Nord-Helgeland bare skal overleve som du sier, eller skal vi finne den best mulige sykehusløsningen for fremtiden for HELE Helgeland?

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken