(Helgelendingen)

Nytt sykehus. Karlsenmarka vs Kvernåsen, til politikere i Alstahaug kommune og styrene i HN og HSYK

Det blir mest sannsynlig disse tomtene valget vil stå mellom så hva blir egentlig forskjellen?

Her kommer noen punkter som bør tenkes igjennom

Kvernåsen:

På pluss siden

 • Spektakulær
 • Sentrumsnært
 • By forskjønnelse
 • Nærhet for ambulansebåt

På minus siden

 • Til hinder for utvikling av havnemuligheter for all fremtid, Sandnessjøen mister all mulighet til videre utvikling av basen og fremtidige sentrumsnær kaimuligheter.
 • Base og kaiaktivitet passer dårlig vegg i vegg med et sykehus
 • Eventuell senere utbygging av selve sykehuset, dette blir vanskelig om man ikke allerede i starten sprenger ut område som er stort nok for videre utvikling av sykehuset.
 • Er plassen egnet for de nye helikoptrene?
 • Meget kostbart og om ikke umulig grunnarbeid.
 • Kommunen eier ikke hele området?
 • Det har tidligere gått minst to ras i Vågen og er nok noe som vil skje igjen, om ikke neste år men før eller senere.
 • Bruk av sprengt masse til utfylling av Vågen vil ikke være mulig da det vil fremprovosere ras, hvor gjør man da av massene?
 • Grunnundersøkelser etc. vil ta lang tid og forsinke bygging av nytt sykehus sannsynligvis med flere år
 • I HBLAD 20 januar 2019 kunne man lese følgende: «Ustabile bunnforhold gjør at planen om fiskerihavn i Sandnesvågen er droppet. I stedet arbeides det med å tilrettelegge for fiskerne i havna.»
 • I juni 1967 gikk et stort undersjøisk ras i Sandnesvågen. I raset gikk store masser fra havbunnen ut på dypt vann. Raset var så omfattende at også landmasser gikk med i dragsuget.
 • Industriområdet til Høvding Skipsopphuggings anlegg på østsiden av vågen fikk omfattende skader i hendelsen. Til alt hell hadde de ansatte akkurat avsluttet arbeidet for dagen, og ingen omkom.
 • Det skal også ha gått et stort undersjøisk ras i området en gang i 1930-årene

Karlsenmarka

På pluss siden

 • Kommunen eier tomten.
 • Blir 3-4 hus ekspropriert og man trekker bygget så langt bak som mulig vil man ha uante utbyggings muligheter
 • Mulig plass for nytt sykehjem?
 • Temmelig sentrumsnært
 • Meget sannsynlige landingsforhold for de nye helikoptrene
 • Med nytt ambulansekai i Vågen vil avstanden forbli omtrent som i dag.
 • Vei, VVS og strøm lett tilgjengelig
 • Vann og el tilførsel fra begge sider.
 • Ferdig regulert til formålet
 • Muligheter for bygging av ny brannstasjon på samme område med direkte utkjøring til rv 17
 • Ut gravde masser kan brukes til fylling ved Radåsmyra og dyrket mark areal vil bli større en det man fjerner.
 • Kort transport ved fjerning av masser, sparte penger
 • Lite kostbart sprengningsarbeid.
 • Stille og rolig for pasienten

På minussiden

 • her greier jeg ikke å komme på noe.

Jeg har hele tiden hatt en knapp på Kvernåsen, men når man setter fordeler opp mot ulemper er jeg ikke like sikker i min sak.

De mest akutte tilfellene kommer med helikopter slik at fordelen med at ambulansebåten legger til ved stuedøren er vel litt overdrevent?

Tenker man økonomi peker alle piler på Karlsenmarka og ved å velge denne slipper man unna lange og kostbare utredninger.

Dette lille her er ting jeg mener at kommunestyret må tenke igjennom for inntrykket man får gjennom media er at sentrale politikere ser seg blind på Kvernåsen, som vel egentlig er en blindgate.

Jon-Kåre Olufsen, Sandnessjøen