(Helgelendingen)

Post mortem grendeskoledebatt

Det var ingen som ønsket å ta en debatt om oppvekstsentrene i Leirfjord i valget i 2019. Når man må stirre velgerne rett i øya i valgkampen kan det kan være fristende å la være. Men særlig lurt er det ikke.

Når den regninga nå gjøres opp i Arbeiderparti-styrte Leirfjord, risikerer vi å komme farlig nært en debatt som kanskje ikke helt var APs intensjon: debatten om kommunesammenslåing.

Oppgjørets time

Vi i Rødt prøvde å mane fram et svar i avisen om det virkelig ville bli nedlegging rett etter valget. Det fikk vi ikke. Det vi derimot fikk, var følgende advarsel fra APs ordfører Ivan Haugland:

“Som barn lærte jeg av mine foreldre at det er viktig å forholde seg til sannheten og ikke forlede noen med usannheter.”

Mon det. Tygg litt på det utsagnet mens du leser videre. Leirfjords eneste valgdebatt i 2019, ble arrangert på initiativ fra Rødt Leirfjord. Vi ønsket å mane frem et svar om grendeskolene. Svaret vi fikk fra Arbeiderpartiet, var:

“Vi har ingen planer om nedlegging nei”.

Planene opp fra skuffen

Det som så skjedde, oppsummeres best med de to ytterpunktene. For rett etter valget, i 2020 når første forslaget om nedlegging forelå, opptrådte varaordføreren “ansvarlig”, ved å kritisere administrasjonen for slett arbeid, og kreve en ny utredning. Da hadde de tida.

Det andre ytterpunktet, finner man i 2022. Da ble to grunnskoler nedlagt, og det med en eneste stemmes overvekt, i et ekstraordinært kommunestyremøte, og det midt i elevenes sommerferie. Full panikk, med andre ord.

Les nå APs Ivan Hauglands barnelærdom igjen, og se på denne tallrekka. 2-2, 2-4, 1-2, 2-0 og 2-0. Det er antallet skoler og barnehageavdelinger som Arbeiderpartiet har foreslått å legge ned. I ulovlige budsjettvedtak, enkeltvedtak, overalt. Aldri ingen, alltid noen. Med den merittlista blir veien til selvbedrag i valgkampen svært kort, når man skal argumentere for at planene materialiserte seg selv.

Det var ment som et sleivspark, isteden er det blitt en merkelapp som i fullt alvor har skapt resonans langt utover i bygdene. “Sentraliseringsspøkelset Leirfjord Arbeiderparti.” At partiets budsjettforslag i 2020 inneholdt en teknisk feil som la ned langt flere barnehageavdelinger enn de opprinnelig hadde tenkt, er et nokså vittig faktum. Ble man bare bittelitt for ivrig der?

Innsparings-fest

Hva som blir det økonomiske regnskapet ved skolenedleggingene, vet vi først til neste år. Men etter 3 år med ”vi har ikke råd” vil Arbeiderpartiet muligens måtte forklare hvordan den proklamerte innsparelsen ved skolenedlegging sakte men sikkert blir redusert til et fnugg av ingenting.

Lærerne fra Tverlandet og Ulvangen er i jobb på LBU. Mange av elevene fra Tverlandet er for lengst forduftet til Elsfjord Montessoriskole, og ut går oppmot 1 million i skole- og skoleskyss-penger i 2023. De ekstra overføringene per skole som vi fikk for første gang i år, forsvinner like fort som det kom.

Tverlandet, Ulvangen og Levang

Det er etter press fra alle andre partier at barnehagene på Tverlandet og Ulvangen ennå består. Da barnehagene ble opprettholdt nå sist, stemte varaordføreren i på at det ville bli “utilbørlig lang reisevei” for folk på Sundøya og i Ulvangen hvis barnehagene legges ned. Men har ordene noen verdi?

Det ene svaret, det får vi når saken om barnehageavdeling i Levang skal behandles. Det er lett å bestille utredninger, men å bevilge penger sitter lenger inne. Det andre svaret, får vi i budsjettbehandlingen i år, når videre skjebne til barnehagene på Tverlandet og i Ulvangen avgjøres. Det er ingen som tror at noen av disse barnehagene står særlig trygt, i et ellers tomt oppvekstsenter med et tak som må byttes.

Leirfjords fremtid

I vedtaket fra Statsforvalteren om grendeskolene står det følgende:

“Hvis innbyggerne i en kommune er uenig med kommunestyrets økonomiske, politiske eller samfunnsmessige prioriteringer, og disse avgjørelsene ellers er lovlige, så kan de gi uttrykk for sin misnøye ved å stemme på andre politikere ved neste valg”

Dersom barnehagene foreslås nedlagt i budsjettet for 2023, ønsker vi i Rødt Leirfjord en debatt om kommunesammenslåing velkommen. I samme slengen som Ivan Haugland gir seg som ordfører, og med et AP som “uten en plan” har lagt ned alt, er det kanskje på tide at grensa mellom Alstahaug og Vefsn møtes sør for Leland? Trenger vi egentlig Leirfjord kommune hvis det meste av tjenester til innbyggerne er nedlagt?

Les nå ordførerens barnelærdom en siste gang. Sist valg fikk Arbeiderpartiet over 40% prosent av stemmene. Til de som vurderer å ta Statsforvalterens råd til følge, kan det være verdt å nevne at det finnes andre partier enn Leirfjord Arbeiderparti.

Også andre enn Rødt.

Les også

Svar til Leirfjord Rødt - hvem har hvisket hva i hvem sitt øre?

Alf Harald Sælevik, Leder, Rødt Leirfjord