Nærings- og fiskeridepartementet har sendt ut høringsnotat om å gi lovhjemmel som åpner for å kunne oppheve kommunale boligstiftelser slik at formuesmassen tilbakeføres til oppretterkommunen.

Høringen ble behandlet i formannskapet og rådmannens innstilling ble vedtatt med fire (Ap/Frp) mot to stemmer (Sp):

«Leirfjord kommune er positiv til forslaget til lovhjemmel som åpner for å kunne oppheve kommunale boligstiftelser.»

Prinsipiell sak

Under formannskapsmøtet fremmet Robert Kolvik et annet forslag, som han også tok opp under kommunestyret.

– Det er vel ingen bombe at vi kommer til å gjenta forslaget fra formannskapet. Bakgrunnen er at stiftelser er vanskelig å oppløse. Det er naturlig at man ønsker oppløsning av de stiftelsene som ikke fungerer, men det er ikke naturlig å oppløse de som kan fungere, sa Robert Kolvik (Sp) og leste opp forslaget:

«Oppløsning av boligstiftelser som oppfyller det vedtektsfestede formål, har positiv egenkapital og positivt resultat de siste tre år, følger de ordinære regler for omdanning i stiftelsesloven.»

Sten Rino Bonsaksen (Ap) fortalte at det denne saken dreier seg om er en prinsipiell sak for at det skal gjøres lettere å oppløse boligstiftelser dersom det av en eller annen grunn vil bli nødvendig.

– Det innebærer ikke en vurdering om statusen til Leirfjord boligstiftelse på noen som helst måte. Dette er nasjonalt anliggende, og som Robert var inne på er stiftelsesloven slik i dag at det særdeles vanskelig å oppheve en stiftelse.

Kolvik forklarer at det er nettopp fordi at det er en prinsipiell sak at kommunen burde ha tilleggsmerknaden i høringssvaret.

– Nettopp fordi denne høringen skal helt inn i departementet og opp på Stortinget, og at vi som har en stiftelse som vi tror fungerer.

Todelt

Sigvald Meisfjord (SV) forteller at det per i dag er slik at det kun stiftelsen selv som kan oppløse seg, og det ser han på som lite demokratisk.

– Nå vet vi at vår boligstiftelse fungerer per i dag, og at flere er fornøyd med samarbeidet. Det betyr at det er tvilsomt at vi som kommunestyre finner på at det blir en oppløsning. Men dagen det skjer noe som gjør at det er behov for å oppløse, så ser jeg for meg at kommunestyret vil være det rette organ for å vurdere og vedta en oppløsning.

Pål Einmo (Sp) forklarer at Sp også er med på å gjøre det enklere å legge ned en stiftelse som ikke fungerer, men forklarer at det er fornuftig å legge til en tilføyelse før svaret blir sendt videre.

– Det er todelt det vi kommer med. Det ene er om det ikke tjener formålet og det andre er økonomi. Slik lovforslaget er gjort er for enkelt, og det må stilles noen kriterier til oppheving av stiftelsen. Det viser forslaget til Robert.

Ved votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 13 stemmer (Ap, Frp, SV, Rødt og Arne Johan G. Blyseth (Sp)) mot seks stemmer (Sp). Mindretallet stemte for Robert Kolvik sitt forslag.