Avinor ønsker å utsette åpningen av Hauan flyplass. Begrunnet bl.a med at forespeilet kostnadsramme på kr 3,3 milliarder ikke er tilstrekkelig.

Nordland har andre samferdselsprosjekt som er satt på vent – bl.a E6 nord for Fauske. Utbedring av kritiske strekninger på E6 vil av mange oppfattes som mer nyttig for Nordlandssamfunnet.

Alstahaug Arbeiderparti støtter derfor utsetting av Hauan-flyplassen, og ber regionale og statlige myndigheter, samt Arbeiderpartiet, om å arbeide for styrking av eksisterende infrastruktur. Herunder kortbanenettet på Helgeland og satsing på netto 0-utslipp.


Anne Britt Breivik

2. kandidat, Alstahaug Arbeiderparti