– Det er utført pæling og det er satt ned betongsøyler som går ned til fjellet. Så kommer det et betongdekke oppå forskalingen som er satt ned, sier prosjektleder Tom Breivik.

Arbeidet med å utvide skole ble igangsatt i januar, og har en kostnadsramme på 47 millioner kroner. På toppen av betongdekket skal det stå et utbygg på 600 kvadratmeter grunnflate, som går over to etasjer.

Utbygget skal etter planen stå ferdig i mars 2023.

– Vi har fått lagt ned alt av vann og avløp i bakken, og vi har planlagt innkoplingen til det eksisterende bygget. Her var det en del usikkerhet rundt hva som lå i bakken fra før av rør og kabler. Vi har blant annet flyttet en høyspentkabel og lagt om en del «lokale» kabler som gikk inn til skolen, fortsetter Breivik.

Så langt har ikke byggeprosjektet avdekket noen skjeletter i skapene.

– Vi har gjort noen undersøkelser på fasaden og isolering, og vi har heldigvis ikke funnet asbest.

Men Breivik forteller at det er usikkerhet rundt levering av elektronikk fra Asia, som fortsatt preges av både pandemi, råvaremangel og transport.

– Vi har ikke fått signaler om forsinkelser, men det er litt usikkerhet rundt leveringen. Ved ombyggingen av sykehjemmet på Leland venter vi blant annet på låsesystem fra Asia som ikke er kommet ennå.

Etter at gulvet er på plass, vil det komme opp søyler av stål til 2. etasje i utbygget. Deretter kommer taket på plass, før veggene kommer opp til slutt.

Om ikke lenge lyses det ut en anbudskonkurranse på et nytt uteområde, ettersom mesteparten er blitt fjernet i forbindelse med utbyggingen.

I sommer tar entreprenørene tre ukers sommerferie, før man igjen tiltar arbeidet på høsten.