Nå inviterer de til åpen navnekonkurranse slik at klyngen og bygget får et godt navn for ettertiden.

De inviterer derfor til navnekonkurranse der alle kan sende sine forslag. Dette må skje innen 28 november, og tre heldige vinner gavekort på Kulturbadet.

Skjema for å sende inn navneforslag finnes på Kompetanseklynge Sandnessjøens nettside og Facebook-side.

Samarbeid

Videre sier avdelingsdirektør Ingvill Dahl at navnet bør beskrive de sju bedriftenes samarbeid på tvers av fagområder. For eksempel kan navnet ha en forbindelse med kunnskap og kompetanse, samarbeid, utvikling, folk og Sandnessjøen eller Helgeland.

Navneforslagene blir vurdert jury med ansatte fra de syv virksomhetene.

Lettere tilgjengelig

Kompetanseklynge Sandnessjøen er et samarbeidsprosjekt mellom sju private og offentlige bedrifter: Distriktssenteret, Revisjon Midt-Norge, Tverrfaglig opplæringskontor Ytre Helgeland, Fiskeridirektoratet, Studiesenter RKK Ytre Helgeland, Helgeland Regionråd og VID vitenskapelig høyskole.

– Vi mener samlokaliseringen vil gjøre arbeidsplassene mer attraktive, lett tilgjengelige for besøkende og skape mer byliv på dagtid, skriver avdelingsdirektør avd. Utviklingskapasitet i distriktskommuner, Ingvill Dahl.