Gå til sidens hovedinnhold

«Utopien om et sykehus i Leirfjord, har enda ikke sunket inn»

Strategiplaner i Leirfjord kommune

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En strategi er en plan eller angrepsmåte for å nå et mål, langsiktig planlegging generelt. Strategi benyttes når det er snakk om planer for å oppnå bestemte mål, det skiller seg dermed fra begrepet taktikk.

Kommunestyret har i møte den 07.06.21 vedtatt nye åpningstider for SFO i Leirfjord kommune gjeldende fra 01 august. SFO vil være stengt tre uker i juli. Åpningstider SFO blir fra 1 august 2021 0700 – 1600. Det vil ikke være anledning for å søke utvidet åpningstid.

Pendling

Leirfjord kommune har et innbyggertall på 2271 mennesker. Av disse er det 521 personer som pendler til en annen kommune i jobbsammenheng, altså nærmere 23 % av kommunens innbyggere. Årsaken er enkel: Leirfjord kommune er helt avhengige av tilstøtende kommuner som har arbeidsplasser å tilby, i tillegg har det frem til nå vært enkelt å pendle til andre kommuner for å kunne gjøre nettopp det kommunen skal leve av, nemlig å arbeide inn skatt og tilskudd som skal betjene kommunens driftsutgifter og driftsinntekter pr. Innbygger.

Ved å kutte åpningstiden i SFO raserer kommunen en av sine hovedinntekter, nemlig pendlerne ut av kommunen. Mange av Leirfjords pendlere vil ikke kunne inneha jobber hvor man starter på jobb før 0730 og er ferdig 1530.

Over tid i kommunestyremøter viser det seg at dette er vanskelig for flertallet av den eldste gruppen i administrasjon og kommunestyret å forstå, men jeg kan forsikre dere om at det ad faktum finnes jobber hvor arbeidstid fortsatt er utenom ovennevnte tidspunkt, tro det den som vil. Disse forandrer seg ikke nedadgående proporsjonalt med skjelvende pennestrøk i administrasjonen.

Bolystgruppe

Kommunestyret i Leirfjord har satt ned en Bolystgruppe som i korte trekk skal ha som formål å promotere Leirfjord kommune, slik at de som allerede bor i Leirfjord skal trives her samt at det blir flere som bosetter seg i kommunen.

Samtidig vedtas kutt i SFO som utgjør at innbyggere må gå ned i stilling eller flytte. Applausen lar vente på seg. Kulturen spiste strategien til frokost.

Utopien om et sykehus i Leirfjord, har enda ikke sunket inn. Leirfjord kommer i all tid til å være en lillebror også i denne sammenheng, altså en ferdselsåre til/fra et sykehus i Sandnessjøen.

Da er det viktig å gjøre veien så kort, bred og vakker som mulig. Dette gjør man ved å legge til rette for bosetting, som i all hovedsak grunnlegges ved å få unge mennesker til å flytte til Leirfjord. Ikke minst sørge for at vi som bor her fortsatt kan bo her.

Det er innlysende at SFO, skoler, oppvekstsentre og barnehager spiller en svært avgjørende faktor for tilflytning, i tilknytning til gode arbeidsplasser i våre tilstøtende kommuner.

Dette medfører at Leirfjord er nødt til å forholde seg til samferdselen hvor Alstahaug er et knutepunkt rett sør, Vefsn i øst, til Nesna via Levang i tillegg til Rana lengre nord. Dette kalles å tilpasse seg hverdagen til innbyggere, pendlere og fremtiden generelt. Til dette behøves en felles persepsjon, og noen av dere må lede den!

Strategi og kultur

Det er selvfølgelig vanskelig å drive politikk i liten kommune som Leirfjord. Administrasjonsarbeidet er også selvfølgelig utfordrende. Det er slik arbeidshverdagen til de fleste er og skal være. Utfordrende. Det er et minimum som forventes i en jobb. At den er utfordrende. Likevel forventes det at dere innehar en persepsjon som innbyggerne kan forstå og kjenne seg igjen i, og at kommunen utvikles etter en bestemt strategi.

Strategien er blendet og famlende. Drevet av «siste liten» politikk. Hvem som skal være den ledende strategen virker også famlende, da tilhørighet til partibøker med noen få unntak virker viktigere enn å samle kommunen og å lede den videre inn i fremtiden.

Det er det dette vedtaket til kommunestyret og kulturen til administrasjonen virkelig mangler. En realistisk strategisk plan for fremtiden. Kulturen til Leirfjord kommune bærer preg av saktmodighet og forgubbing, som igjen medfører til en tilbakelent strategi. Den kan også uttales og skrives «den sakte død».

Ovennevnte punkter må ses i sammenheng. Kulturen har spist strategien til frokost. Det er trist. For alle i Leirfjord kommune. For dette er feilslått utvikling av Leirfjord kommune.

Et minimum er at SFO har tilbud om åpningstider fra 0645 – 1630. Det gjør Leirfjord attraktivt. Hele Leirfjord.

Kommentarer til denne saken