– Vi garanterer for gjennomføring av disse prosjektene, rett og slett fordi de er strengt nødvendige

Senterpartiet i Leirfjord, med ordførerkandidat Trine Fagervik i spissen takker for alle gode innspill og samtaler i valgkampen, og ønsker samtidig alle et godt valg.

Senterpartiet i Leirfjord, med ordførerkandidat Trine Fagervik i spissen takker for alle gode innspill og samtaler i valgkampen, og ønsker samtidig alle et godt valg.

Av
DEL

MeningerValgdagen nærmer seg og vi ser enden på en lang og spennende valgkamp i Leirfjord. På tross av at sentrale politikere også ved dette valget har tatt mye fokus, har vi i Leirfjord Senterparti opplevd en fantastisk oppslutning, og interesse rundt våre valgarrangementer, som blant annet på våre stands.

Vi har opplevd fine diskusjoner, gode innspill og spørsmål, og ikke minst en formidabel medlemsøkning.

Takk til alle

Takk til alle innbyggerne som vi gjennom valgkampen har fått lov til å diskutere med og svare på spørsmål fra. Takk for alle innspill, som vi nå tar med oss inn i den neste kommunestyreperioden.

Takk også til alle medlemmer, både de som har hatt anledning til å delta aktivt, de som har vært opptatt med andre oppgaver, og ikke minst til de som har meldt seg inn fordi de tror på Senterpartiet, og de saker partiet arbeider og står for.

Vi takker også for at de andre partiene i kommunen har respondert på våre innlegg og villet være med på å diskutere viktige saker for kommunen. En god debatt gir grunnlag for gode vedtak i årene framover.

Leirfjord Senterparti har i sitt valgprogram valgt å stå fram som garantist for en del viktige oppgaver i kommunen:

  • Renovering og utbygging av Leirfjord barne- og ungdomsskole.
  • Gratis skolemat og skolefritidsordning hele året.
  • Modernisering og utbygging av sykehjemmet.
  • Utbygging av en tidsriktig og framtidsrettet brannstasjon.
  • Fullføre utbyggingen av bredband.

Vi garanterer for gjennomføring av disse prosjektene, rett og slett fordi de er strengt nødvendige og vi har ikke tid til å vente lenger på langdryg planlegging.

Rent drikkevann

Gjennom en langsiktig og forsvarlig og god forvaltning av de økonomiske og menneskelige ressurser kommunen sitter på, skal vi også i tillegg blant annet arbeide for et tilbud om rent drikkevann til alle i kommunen, styrke fritidstilbudene i dialog med barna og ungdommen, bygge tidsriktige omsorgsboliger tilpasset beboernes behov, samt fullføre planlagt arbeid med gang-sykkelvei langs fylkesvei 17.

Vil du være med på å støtte vårt arbeid med disse oppgavene, stemmer du Senterpartiet.

Godt valg!


Artikkeltags