Deler av Alstahaug kan stå under vann om 70 år - sjekk om stormflo kan ramme deg

Slik kan det bli dersom en 200-årsflom treffer Alstahaug kommune i 2090.

Slik kan det bli dersom en 200-årsflom treffer Alstahaug kommune i 2090.

DEL

(AvisaNordland) - Statens kartverk har nå lansert et nytt digitalt verktøy som synliggjør økt havnivå og stormflo. 75 prosent av Norges befolkning bor langs kysten, og rundt 280 kommuner har kystlinje. Sårbarheten for stormflo forventes å øke i framtiden som følge av at havnivået stiger. Nå blir alt visualisert i et nytt kart.

– Det digitale verktøyet kan brukes til å identifisere risikoområder og det skal gjøre planlegging i kystsonen enklere. Det vil dekke behovet for et felles verktøy som viser hele kysten, og er spesielt viktig for kommuner, mindre virksomheter og privatpersoner som ikke har ressurser til å gjøre egne analyser. Verktøyet er et viktig tiltak som kan gi store samfunnsøkonomiske innsparinger, sier kommunalminister Monica Mæland (H) i en artikkel publisert på Kartverkets nettsider.

Her kan du søke opp din kommune og navigere deg rundt for å visualisere stormflo og fremtidig havnivå.

Mer utsatt

I løpet av dette århundret kan havnivået i Norge ha steget med en halv meter. Områder som ligger lavt og nær havet, vil derfor bli mer utsatt for stormflo i framtiden. Det kan få konsekvenser for bygninger, annen infrastruktur, landskap og natur i vannkanten, ifølge Kartverket.

Det er de som har utviklet den nye løsningen som nå gjør det mulig å visualisere konsekvenser av stormflo og endringer i havnivået.

– For første gang blir det gitt nøyaktige estimat på hvor utsatt bygninger og infrastrukturen langs norskekysten er for havnivåstigning og stormflo, sier kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup.

Stormflo er særlig høy vannstand i sjøen i forbindellse med storm, som kan gjøre stor skade på lavtliggende land, sjøhus og kaianlegg, ifølge Store Norske Leksikon.

60 cm stigning

I kartet, som har fått navnet Se havnivå i kart, kommer det fram at havnivået i Alstahaug kommune i år 2090 vil være 60 centimeter høyere enn i dag.

– Når man zoomer inn på hytta si og ser hvordan en stormflo kan se ut i 2090, blir det enklere å ta innover seg hva konsekvensene faktisk vil være, sier forsker Kristian Breili i Kartverket til NRK og legger til:

– Beregninger viser at det vi i dag omtaler som en 200-årsflom, vil kunne inntreffe årlig fra 2090. Dette vil folk merke.

Dersom en 200-årsflom inntreffer i Alstahaug kommune i 2090 vil 314 bygninger oversvømmes. 10,2 kilometer vei vil også bli oversvømt, ifølge Kartverkets verktøy.

Her kan du søke opp din kommune.

Artikkeltags