Det er Nordland fylkeskommune som sent tirsdag kveld melder dette på sine egne sider. Fylkeskommunen viser til det samme innsparingskravet på 459 millioner kroner, som skyldes reduserte overføringer fra staten, som ligger bak forslagene til kutt i båt- og busstilbudet som kom mandag.

Det skriver Rana Blad.

Nå er det fergedriften som må redusere sitt budsjett med 50 millioner kroner i 2020. Som en følge skriver fylkeskommunen at det vil medføre en reduksjon i fergetilbudet samtidig som en økning i billettprisene. Noe som er i tråd med Fylkestingets vedtatte økonomiplan og innsparing innen samferdsel.

– I gjeldende økonomiplan for 2019–2022 ligger det inne en betydelig reduksjon på vei og fergesektoren for 2020. Det gjør at vi er nødt å se både på endringer i rutetilbudet og økte billettpriser, uttaler avdelingsdirektør Kjell Skjerve i Statens vegvesen, som viser til at det er snakk om konkrete forslag som vil medføre reduksjon i åpningstid og frekvens for flere samband.

– På enkelte andre samband vil vi også se på kostnadsbesparende tiltak som ikke går utover rutetilbudet. Det vil her være snakk om endring i blant annet kiosktilbudet. Vi vil også se på om vi kan differensiere passasjersertifikatet. Det vil si hvor mange passasjerer ei ferge maksimalt kan ta med, for på den måten kunne operere med færre ansatte. Målet er å i størst mulig grad kunne skjerme de reisende, og opprettholde så stor ruteaktivitet som mulig innen de rammene vi har.

Foreløpig er dette listen over sambandene hvor man planlegger endringer i rutetilbudet.

  • Melbu – Fiskebøl
  • Forøy – Ågskaret
  • Festvåg – Misten
  • Rødøysambandet
  • Flostad – Søvik
  • Sandnessjøen – Dønna
  • Stokkvågen – Lovund

Videre vurderer man en økning i billettprisene som vil slå ut på alle fylkesvegfergesamband.

– Men også her er vurderingen at vi ønsker å holde oppe så stor ruteproduksjon som mulig. Da må vi se på andre områder for å få budsjettene i balanse. Nedtrekket fra staten vil uansett påvirke tilbudet vi har i dag.

Nå venter det en dialog mellom administrasjon og berørte kommuner. Etter at høringsinnspillene er kommet vil forslaget gå videre til politisk behandling.

Før iverksetting av ruteendringer vil det bli gjennomført dialog mellom administrasjonen og berørte kommuner. Når høringsinnspillene er kommet vil forslaget gå videre til politisk behandling.