Varslersakene: – Det er jeg som vurderer når og hvordan hele styret skal involveres, inkludert hvordan informasjon presenteres

Det sier styreleder Dag Hårstad om varslingssakene i Helgelandssykehuset som skal behandles i styremøte 18. februar. Legeforeningen satt advokat på saken, for å sikre at varsler Svein Arne Monsen får forsvarlig behandling av styret.