Gå til sidens hovedinnhold

"Vårt håp er at helseforetaket har styrke nok til å ta beslutningen om å samle all tarmkreftkirurgi på Helgeland ved det nye hovedsykehuset"

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

(Helgelendingen)

Avgjørende spesialitet

Det er avgjørende viktig at Helgelandssykehuset også i fortsettelsen har tilbud om tarmkreftkirurgi. Risikoen dersom spesialiteten flyttes ut av regionen er en utarming av fagmiljøet og et dårligere tilbud til pasientene. Men tarmkreftkirurgien må samles på en av sykehusenhetene, og Sandnessjøen peker seg ut som et åpenbart valg.

Hele begrunnelsen er at hovedsykehuset på Helgeland skal bygges i Alstahaug eller Leirfjord. Det blir nærmest en umulig oppgave dersom man starter en prosess som går ut på å fjerne spesialiteter. Leder i Norsk kirurgisk forening, John Christian Glent, sier i et intervju med Helgelendingen at det er umulig å opprettholde spesialistkompetanse på et høyt nivå dersom man i det daglige kun utfører mindre operasjoner.

Det er all grunn til å lytte til Glents betraktninger rundt problemstillingen. Da tarmkreftkirurgien ble flyttet bort fra Helgeland skjedde det med et ramaskrik både fra Rana kommune og fagmiljøet ved sykehuset i Mo i Rana. Deres krav var at man burde samle alt på Mo. Målet er åpenbart: Torpeder snarest mulig helseministerens beslutning om at det skal være ett helgelandssykehus fordelt på to lokasjoner, og der hovedsykehuset skal ligge i Sandnessjøen eller omegn. Den beste måten å gjøre det på er at man snarest mulig samler så mange spesialiteter som mulig på Mo. Da vil hovedsykehuset uansett havne der.

Det er i sum et tilstrekkelig antall tarmkreftoperasjoner på Helgeland til at man kan ha et spesialisttilbud som holder en høy faglig standard, som representerer et trygt og godt tilbud til befolkningen og som er så attraktivt at man vil sikre god rekruttering av fagfolk. Det er Helse Nord vel kjent med. De vet også at uansett organisering av framtidas tarmkreftkirurgitilbud på Helgeland så vil det innebærer mye støy. Det enkleste vil derfor være å legge en slik spesialitet til Bodø. Men da fjerner man også en svært viktig spesialitet som også vil ramme det øvrige tilbudet til Helgelandssykehuset.

Spørsmålet er da hva man til slutt sitter igjen med, og om ikke den beste løsningen, ikke minst for pasientene, hadde vært å bygge framtidas struktur på fire distriktsmedisinske sentra og ha hovedsykehuset i Bodø. Alternativet hadde vært ett felles sykehus for hele Helgeland med ei sentral plassering midt i regionen. Men denne løsningen, som etter vårt skjønn er den eneste som kunne oppfylt alle krav til pasienttilbud, økonomi, rekruttering, spesialisttilbud osv, er effektivt parkert, og av rent politiske hensyn.

Til våren legger Helse Nord fram sin regionale kreftplan. Vårt håp er at helseforetaket har styrke nok til å ta beslutningen om å samle all tarmkreftkirurgi på Helgeland ved det nye hovedsykehuset. I motsatt fall frykter vi at framtidas helgelandssykehus forvitrer og de forestående prosessene kun er skyggespill før man etter noen år og mange millioner kroner, konkluderer med at den vedtatte strukturmodellen ikke har livets rett.