Vedtok å bruke 15 millioner kroner på flyplass-prosjekt – selv om Avinor tar over