En fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå viser at det aldri før har vært så mange kvinner på toppen av partilistene. Årets valg kan likevel sies å ha blitt en nedtur for kvinnelige politikere i Alstahaug.

Margit Steinholt (Rødt) er én av syv kvinner som har fått plass i det nye kommunestyret. Til sammen er det 27 plasser. Steinholt har nettopp deltatt på møte i valgstyret da vi snakker med henne.

– Vi satt faktisk og så på akkurat dette. Det er ei demokratisk nøtt. Det er fryktelig trist at vi i 2023 får et kommunestyre med bare 25 prosent kvinner. Vi er jo på nivå med land vi ikke ønsker å sammenlikne oss med, sier hun.

Partiet hun representerer har for første gang på 30 år stilt med en mann på førsteplass. Listetoppen Vetle Kristoffersen måtte etter valget vike for Steinholt som fikk mange personstemmer og slengere av velgerne. Begge to skal sitte i kommunestyret, men partiet har mistet tre mandater sammenliknet med forrige valgperiode.

– Det er hyggelig å komme inn, men det er klart at jeg samtidig er litt skuffa over at vi gikk ned i antallet representanter.

Av de fem plassene Rødt tidligere hadde, var det opprinnelig tre damer og to menn.

– Vi har alltid hatt høy kvinneandel hos oss. I år hadde vi så mange damer som ville stå på lista at vi faktisk måtte lete litt etter menn, forteller Steinholt.

Velgerne snur det på hodet

Én av årsakene til at få kvinner har fått plass i kommunestyret, er at flere gir personstemmer og slengere til menn, enn til kvinner. Senterpartiet stilte i utgangspunktet med ei valgliste der kjønnsbalansen var tatt høyde for. Resultatet ser imidlertid annerledes ut etter valget:

Etleva Brandth og Anette Markvoll sto opprinnelig på henholdsvis 6. og 8. plass på valglista. De er nå flyttet ned til 19. og 10. plass, og er dermed ikke blant de ni som får plass i kommunestyret.

På grunn av personstemmer og slengere har derimot Sigsten Johansson og Skule Skulstad fått plass i kommunestyret.

– Jeg tror ikke folk har ment å skyve ned de relativt unge damene, men heller at det er fint å gi de eldre mennene som tidligere har gjort en god jobb en påskjønnelse, kommenterer Margit Steinholt.

– Partiene har gjort en god jobb med kjønnsfordeling, og så kommer velgerne og snur det hele på hodet. Så lenge valgreglene er slik, er partiene litt sjakk matt. Skal vi få bukt med dette, må valgloven endres.

Hun peker også på en annen utfordring med personstemmer og slengere:

– Kanskje er det noen som har takket ja til å stå langt nede på ei liste som får enten fast plass eller blir vara, og som egentlig ikke har tenkt at de har kapasitet til slike verv.

– Høyst beklagelig

Ordfører Peter Talseth (Sp) ga under et formannskapsmøte onsdag uttrykk for to ting som bekymrer ham etter valget: den lave valgdeltakelsen, og den lave andelen kvinner i kommunestyret. Hans eget parti får ni representanter, hvorav kun to er kvinner.

– Denne gangen ga personstemmer og slengere en tydelig skeiv sammensetning kjønnsmessig i kommunestyret, og det synes jeg er høyst beklagelig. Vi ønsker jo en representasjon som er så balansert som mulig og som speiler samfunnet vi skal gjøre en jobb på vegne av.

– Jeg velger å tro – og føler meg ganske trygg på – at dette ikke er noen bevisst aksjon mot kvinner, men det er uansett uheldig at dette er resultatet, sier han.

Videre forteller Talseth om hvordan hans eget parti hadde gjort en grundig jobb i forkant av valget for å sikre stor grad av kjønnsbalanse på valglista.

– Vi ønsker å stimulere til høyere kvinneandel på listene. Det har vært en utfordring som vi har prøvd å gjøre noe med.

Han fortsetter:

– Det er klart at når kommunestyret har ei slagside, så gjør det dessuten jobben med å sette sammen kjønnsbalanserte arbeidsutvalg krevende.

Dette er det nye kommunestyret i Alstahaug - presentert med fødselsår, personstemmer og slengere:

Høyre

Tore Harry Jakobsen Vikedal (1987) 118 / 10

Jarle Petter Vang (1974) 45 / 3

Rune Almås Larsen (1976) 33 / 6

Hanne Nora Nilssen (1969) 43 / 19

Arbeiderpartiet

Ole-Gerhard Rinø (1966) 162 / 19

Anne Britt Breivik (1972) 39 / 2

Tommy Leon Vistnes (1967) 35 / 6

Unni Merethe Sandøy (1961) 20 / 2

Karl Einar Kjeldsand (1975) 31 / 6

Venstre

John Andre Selnes (1977) 62 / 30

Bill Sune Rønning (1944) 14 / 17

Sosialistisk venstreparti

Christian Wiik Kynsveen (1988) 83 / 26

Marit Igelbu Wiig (1995) 40 / 15

Fremskrittspartiet

Trond Christiansen (1966) 90 / 4

Arnt Sverre Jakobsen (1963) 44 / 6

Torben Aleksander Dagsvik (2001) 24 / 0 (Rykket opp fordi Heidi Klaussen flytter fra kommunen)

Senterpartiet

Peter-Arne Talseth (1956) 348 / 29

Trude Jægtvik (1966) 139 / 10

Kyrre Pettersen (1969) 52 / 4

Ingar Atle Nykmark (1965) 45 / 4

Anna Elisabet Øyen (1970) 43 / 3

Odd Magne Karlsen (1972) 38 / 3

Sigsten Johansson (1954) 29 / 0

Skule Skulstad (1954) 26 / 1

Ole Nilssen (1948) 22 / 4

Rødt

Margit Steinholt (1957) 69 / 38

Vetle Kristoffersen (1993) 26 / 3

Partiet By og land hadde to representanter ved forrige kommunestyreperiode, men stilte ikke liste til årets valg.