– Vi har allerede over 60 aktører som er påmeldt, og har aldri før hatt med så mange. Det forteller Mari-Ann Nergård ved Sandnessjøen videregående skole.

Sammen med kollega, Finn Roar Arnøy, jobber som hun rådgiver, og begge ser de at elevene har behov for å bli kjent med mulighetene som finnes på Helgeland. Yrkesmessa er et virkemiddel for akkurat dette.

– Vi vil jo at ungdommene enten skal velge yrkesfag og gå ut i jobb her, eller ta høyere utdanning og ønske å komme tilbake, sier Arnøy.

Det har lenge blitt arrangert både yrkesmesse og jobbmesse i Sandnessjøen. I 2020 ble det for første gang arrangert ei stor og felles messe der flere aktører samarbeider om å arrangere.

Evy Pettersen er med som representant for Sandnessjøen ungdomsskole.

– Elever fra både niende og tiende trinn hos oss kommer til å delta på yrkesmessa. Når de forlater skolen vår, må mange av dem ha bestemt seg for hvilken retning de ser for seg.

– Å få gå på yrkesmessa er ganske fint for elevene – ikke bare får de møte de ulike studieprogrammene, men også bedrifter som kan fortelle om hva de holder på med, sier hun.

Ment for alle jobbsøkende

I tillegg til å være et tilbud til skoleelever, er yrkesmessa også ment for voksne som er på jobbsøken.

– Vi har en ansatt hos oss (Kjersti Borgan, journ.anm.) som er til stede ved Sandnessjøen videregående én dag i uka for å kunne gi råd til elevene. Det er en del av arbeidet vårt å være der for både ungdom og for arbeidssøkende generelt. Det forteller Roy Åge Edvardsen, markedskoordinator i NAV Ytre Helgeland.

– Nå er det lite arbeidsledighet på Ytre Helgeland, men for de av brukerne våre som søker jobb er yrkesmessa en unik mulighet til å bli kjent med bedriftene som finnes her, fortsetter Edvardsen.

Miljøarbeider ved Sandnessjøen videregående skole, Frank Aspvik, Marianne Sjøvoll ved Karriere Nordland (tidligere Karrieresenteret, jorun. anm.) og Anette Gregersen ved Opplæringskontoret på Ytre Helgeland er også blant de som engasjerer seg omkring yrkesmessa.

På hver sin måte jobber de alle med å bidra med formidling til arbeid. Gregersen er særlig opptatt av at det generelt sett er mange bedrifter som mangler lærlinger, og håper yrkesmessa kan bidra positivt i denne sammenhengen.

– Vi har altfor lite lærlinger, og kunne rekruttert mange, mange flere. Det er et stort behov ute hos bedriftene, forteller hun.

Finn Roar Arnøy tar ordet avslutningsvis:

– Vi er godt fornøyde med at så mange aktører har meldt at de kommer, og håper at vi i årene framover vil se at stadig flere ser verdien i et møtested som dette.