Styret i Nord Universitet har den 26. juni vedtatt å legge ned studiestedene Nesna og Sandnessjøen. Dette til tross for massiv motstand fra hele Helgeland. Vi som representerer Venstres lokallag på Helgeland, samt fylkestingsgruppa i Nordland, er skuffet over at styret ikke har tatt inn over seg alle høringsuttalelsene fra et samlet politisk miljø på Helgeland som peker på viktigheten av at det i framtiden også blir utdannet lærere på Nesna og sykepleiere i Sandnessjøen.

Ifølge fusjonsavtalen mellom UiN og HiNe står det bl.a. at nåværende studiesteder skal styrkes og bli mer betydningsfulle i deres regioner. I pkt. 4 om de grunnleggende forutsetninger for fusjonen, heter det at det fusjonerte universitetet skal bygges opp rundt eksisterende organisatoriske strukturer og infrastruktur for høyere utdanning i Nordland. Den fusjonerte institusjonen skal planlegges som et flercampusuniversitet, hvor dagens studiesteder videreføres som en del av det fusjonerte universitetet.

Det anmerkes også i avtalen følgende, sitat: «Med dette menes at universitetets satsing på Helgeland skal ta utgangspunkt i og videreutvikles, med utgangspunkt i UiNs og HiNes eksisterende fasiliteter (undervisnings- og kontorfasiliteter), bemanning og kompetanse». Vi anser det som nå har skjedd som et brudd på fusjonsavtalen, og tillater oss derfor å be statsråden om å få foretatt en juridisk vurdering om vedtaket som ble fattet den 26. juni i styret er å betrakte som et brudd på den inngåtte fusjonsavtalen.