– Vi har kommet til et stadium der ting endrer seg fra time til time. I dag er det 330 som er smittet av koronaviruset i Norge. Det har vært en bratt utvikling i de siste dagene, og vi har nå kommet til en fase der vi har smitte i samfunnet, men vi ikke vet hvor den kommer fra. Det betyr at vi er i en uoversiktlig situasjon, sa hun.

Nordland er så langt det fylket med færrest mennesker har fått påvist koronasmitte. Bare tre er bekreftet smittet. Ingen i Alstahaug er bekreftet smittet.

– Vi er heldig, men de få bekreftede tilfellene kan også komme av at vi er det fylket det har tatt lengst tid å få svar på prøvene. I Alstahaug har vi mange som sitter i isolasjon uten å ha fått påvist smitte. Oslo er den byen som har flest smittede, og der er det pågående smitte ute i samfunnet. Vi må være ekstra oppmerksom på at antall reisende fra og til Sandnessjøen og Oslo er betydelig. Derfor er vi nå i en fase hvor status kan endres raskt.

Streng kontroll på sykehjemmet

Det har kommet råd om å avlyse alle arrangement med over 500 deltakere. Arrangement over 100 må risikovurderes.

– Da må vi se på hvilke samfunnskritiske faktorer som må vurderes i forhold til om arrangementet kan gjennomføres, eller må avlyses.

Det er den eldre befolkningen som kan bli hardest rammet. Derfor er det nå satt inn strenge tiltak på sykehjemmet.

– Eldrekafeen er utsatt på ubestemt tid. Vi har streng kontroll på hvem som kommer inn på sykehjemmet. Vi må forsøke å unngå å få viruset inn på sykehjemmet. Det er risiko nummer 1. Dersom noen på sykehjemmet blir syke, så vil det også være svært viktig å flytte denne pasienten ut av sykehjemmet.

Kan bli stengt

Kriseledelsen i Alstahaug kommune har nå høy beredskap. De er nå forberedt på at situasjonen kan endres fra minutt til minutt.

– Vi har gjort vurderinger i Kulturbadet. Vi går ned på antall billetter og avlyser Vamp-konserten fredag. Vi vil gjøre fortløpende vurderinger for andre arrangement. Det gjøres også vurderinger i forhold til kommunens skoler, men Toft håper at de unngår å stenge dem.

– Vi vil sette inn tiltak dersom det er nødvendig. Må vi stenge skolene, så vil elevene fortsatt få undervisning via iPad hjemme. Risikoen for at barna skal bli alvorlig syke av koronaviruset er svært lav. Men de kan likevel være smittebærere.

Unntakstilstand

Toft var klar på at selv om tiltakene kan høres drastiske ut i og med at det foreløpig ikke er noen som er smittet av koronaviruset, så er de nødvendig. Kommunen er forberedt på at smitten vil komme til Sandnessjøen og Helgeland.

– Vi er nå i en unntakstilstand, og det er nå vi har muligheten til å være føre var. Når viruset kommer til kommunen, så er det for seint. Det er også viktig å huske på at det store trykket kan komme om en uke. Det er da alle som har vært på vinterferie kan få symptomer.

Rådmann Børge Toft ba etter kommuneoverlegens orientering formannskapet om å være forberedt på at administrasjonen kan bli nødt til å innføre strenge tiltak. Fra time til time.

– Alle i den politiske ledelsen må være forberedt på at vi kan bli nødt til å sette inn dramatiske tiltak på kort tid, sa han.