Gå til sidens hovedinnhold

"Vi får en dårligere tjeneste for hver meter et hovedsykehus plasseres utenfor geografisk midtpunkt"

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Helgelendingen)

Fb-gruppa «Hovedsykehuset ETT Helgeland» har kommet med mange grundige innspill i sykehusprosessen. Vi er tatt på alvor og har vært henvist til i styresaker fra Helse Nord på lik linje som legeforening og andre faginstanser.

Vi har vært saklige grundig og rasjonelle og fått anerkjennelse for dette i mange sammenhenger, dessverre har ikke dette engasjementet med gode innspill fra oss skapt endringer i Helgelandsykehuset (HSYK) sin måte å drive prosessen, vi ønsker en god prosess som kommer alle til gode på Helgeland.

Vi har skrevet et brev stilet til Helse Nord, Helgelandssykehuset, Kommunene og Media, hvor vi fokuserer på å utrede tilknytning til annet helseforetak, dette gjelder nedslagsfeltet for mer enn 18000 pasienter på Midtre Helgeland og deler av Søndre Helgeland.

Les brevet her:

Hovedsykehus ETT Helgeland