(Helgelendingen)

Snur ryggen til klimaet

En eventuell ny flyplass på Mo i Rana skal trafikkeres av sterkt forurensende fly og er tuftet på et særdeles optimistisk passasjergrunnlag. Flyplassprosjektet støttes blant annet av Sosialistisk Venstreparti, partiet som i alle andre sammenhenger pålegger folk og næringsliv å gjennomføre omfattende klimatiltak. Vi spør oss hvor partiets klimaperspektiv er i denne saken?

I en tid der hele transportsektoren går mot en ny framtid og der de første elflyene er bebudet å være i kommersiell trafikk allerede i 2024, skal det brukes anslagsvis tre milliarder offentlige kroner på å bygge den nye flyplassen på Mo i Rana. Ikke nok med det. Flere rapporter har konkludert med at både flyplassene i Sandnessjøen og Mosjøen må inkluderes i passasjergrunnlaget. Avinor har store utfordringer for å håndtere sin egen økonomi. Pandemien vil trolig endre folks reisevaner i betydelig grad. Den kommersielle flybransjen flyr ikke ruter som ikke gir fullt belegg og penger i svært slunkne kasser, og sist men ikke minst skal flyplassen trafikkeres med sterkt forurensende fly.

I denne saken har Sosialistisk Venstreparti vært en svoren tilhenger, og støttet planene helhjertet. Samtidig har partiet innledet en klimaoffensiv som vil påvirke folks hverdag og økonomi i betydelig grad. Vi er tilhengere av en offensiv klimapolitikk. En politikk som skal ende opp i tiltak folk skjønner, og som de slutter helhjertet opp om. Men da må det være sammenheng mellom liv og lære. Man kan ikke på den ene siden påføre folk å leve sine liv på en ny måte, og samtidig åpne alle dører på vidt gap og helt ukritisk slutte opp om utbygging av ny en flyplass som nødvendigvis bidrar til økte Co2-utslipp og en bruk av offentlige kroner som et flertall i regionen ikke ønsker.

Flyplassprosjektet på Mo i Rana er et godt eksempel på partiets sviktende klimaretorikk. Det hadde vært langt mer troverdig om SV hadde lagt sin sjel i å forfekte den nye framtida med elfly. Flytyper som er skreddersydd kortbanenettet og som vil ha en betydelig klimaeffekt. Vi kan godt si det samme om de to regjeringspartiene. Man kan lett få seg til å tro at samferdselssektoren har så flust med penger at de kan slenge dem etter mer og mindre unyttige samferdselsprosjekter.

Men faktum er at prosjektene står i kø. Ikke minst for å bygge ut og sikre veier som både folk og næringsliv er helt avhengige av. Det er også vel kjent at Nordlandsbanen har et meget stort potensial for transport av folk og gods, men at potensialet ikke kan utnyttes fordi banestrekninga ikke blir rustet opp i tilstrekkelig grad. Det er også uforståelig hvorfor det ikke satses sterkere på lokomotiv drevet av hydrogen eller elektrisitet, eller en kombinasjon.

Vi lar oss forbause over at unyttige samferdselsprosjekt kan konkurrere ut klimavennlige og offensive løsninger til gagn for hele regionen, fylket og landsdelen. Og det med klimapartiet SV på laget. Det er god grunn til å spørre seg hvordan det er mulig. I denne saken snur de faktisk ryggen til klimaet. Da kan vel vi, vanlige folk, også gjøre det når vi ønsker?