(Helgelendingen)

Det skal ikke oppleves som utrygt å føde på Helgeland. Når Helgelandssykehuset ønsker å utvide tiden fødeavdelingene i Sandnessjøen, Brønnøy og i Mo i Rana holder stengt, er dette dramatisk. Vi har lange avstander på Helgeland, og de gravide og deres nærmeste berøres sterkt ved økt uforutsigbarhet og lange reiseveier.

I regionen vår har vi fantastiske forutsetninger innenfor grønn industri, reiseliv, havbruk, og mange flere næringer. For å lykkes må vi klare å tiltrekke oss mange, nye innbyggere.
Næringslivet i regionen i alle bransjer melder om rekrutteringsutfordringer. Vi har behov for flere, unge voksne på Helgeland, og vi håper at vi kan ønske mange, nye helgelendinger velkommen i årene som kommer. Da er et godt og trygt helsetilbud en viktig forutsetning som må på plass.

Flere kvinner har stått fram i lokalavisene våre med historier om at de ikke har rukket fram til sykehuset i tide. Sommerstengte fødeavdelinger gir usikkerhet, uro, og kan få dramatiske konsekvenser.

Ordførerne på Helgeland har gått sammen med et felles budskap mot å forlenge stengning av fødetilbudet til Helgelandssykehuset.

Næringsforeningene på Helgeland representerer store deler av næringslivet i vår region. Vi står samlet bak ordførerne sin oppfordring til styret i Helgelandssykehuset, og støtter de kvinnene som har gitt tydelig beskjed til Helseministeren og Helgelandssykehuset om at vi trenger et godt og trygt fødetilbud på Helgeland, hele året.

Næringsforeningene på Helgeland:

John Arne Warholm, daglig leder Brønnøy Næringsforening

Kalle Tysnes, styreleder Alstahaug Næringsforening

Bjørn Larsen, daglig leder Mosjøen Næringsforening

Ingvild Skogvold, daglig leder Ranaregionen Næringsforening