(Helgelendingen)

En rapport utarbeidet av Menon Economics viser at det er mulig for helgelandregionen å oppnå et innbyggertall på ca. 100.000 – det vil si en økning på ca. 23.000 fram til 2035. Dette er svært interessant å lese etter hyppige påstander om sterk fraflytting i en aktiv region.

Nå må folk i region Helgeland, opparbeide en større selvtillit enn det som har vist seg i forbindelse med etableringen av en ny sykehusstruktur. Vi må slutte å tro at det bare er Rana som har livets rett, men innse at både Rana og resten av Helgeland må stå skulder mot skulder inn i framtiden.

Det står tydelig i kriteriene for plassering av offentlige bygg/virksomheter at det skal gi utviklingsmuligheter i de gitte området. Hovedsykehuset bør derfor legges ved kysten for at også dette området av regionen skal videre utvikles. Det blir derfor riv ruskende galt at all utvikling skal legges til et snevert område av Helgeland som Rana er.

Sjømatnæringen, reiselivsnæringen, oljenæringen, kraftindustrien, skipsfart, havvind med mye mer skal utvikles i et framtidig perspektiv. Samarbeid må være nøkkelen i utviklingen på hele Helgeland, noe som de i Rana må ta innover seg.

Dersom Rana nå skal få hovedsykehuset, noe vi ser de arbeider aktivt for å oppnå, må de hente pasienter fra sør-regionen, slik vi har sett de har drevet med tidligere for å gjøre kirurgien mest mulig robust på Mo. Dette er den desidert dårligste løsning for regionens pasienter.

Alle vet at etableringen av nytt sykehus for Helgeland, er det pasientene som skal og må være i fokus og ikke størrelsen på en by som ligger i utkanten av regionen. Derfor må nå alle regionens kommuner innse hvor viktig det er å samarbeide for en positiv utvikling av hele Helgeland. Dette gjelder ikke Rana, Vefsn eller Alstahaug, men alle kommunene fra Salten til Trøndelag.

Dette er en vakker og aktiv del av Norge, som vi ser bare blir mer og mer betydningsfull. Ikke minst handler dette også om respekt for hverandre uansett om du bor spredt eller på tettsteder. Og når vi ser det potensial som fremmes av bl.a. Menon Economics, må folk i regionen ta til vett og starte med et positivt samarbeid istedenfor å oppføre seg som «kannibaler».

Både Rana kommune og Vefsn kommune vil tjene stort på at det ytre distriktet vil utvikle seg på de områdene som er nevn i rapporten fra Menon Economics. Nå først av alt – la oss vise at vi alle er demokrater nok til å godta den beslutningen som den øverste beslutningsmyndighet har vedtatt vedrørende ny sykehusstruktur for Helgeland.

La både kysten og innlandet få utviklingsmuligheter og starte et positivt samarbeide umiddelbart!