(Helgelendingen)

Rødt hadde sitt 10. landsmøte i Stavanger helgen fra 21. - 23. april.

Delegasjonen fra Rødt Nordland markerte seg som en godt forberedt, strukturert og samla gjeng. Til og med i saker der delegasjonens syn var delte, var samholdet godt og tonen kameratslig og god.De viktigste sakene for våre delegater var de internasjonale uttalelsene om NATO og om våpenhjelp til Ukraina, om uttalelsen om havvind og om matsikkerhet, og i vedtektene å beholde lokallagas rett til selv å velge sin delegat.

Det var i forkant av møtet varslet om steile fronter, blant annet i debatten om våpenhjelp til Ukraina og en ny runde om havvind. 107 delegater stemte for og 74 mot uttalelsen hvor det blant annet heter at «Uten våpenstøtte hadde Ukraina blitt overkjørt og underlagt et sjåvinistisk, høyrenasjonalistisk Russisk regime med erklærte imperialistiske ambisjoner.” Det presiseres i vedtaket at man ikke vil sende soldater eller kampfly og at Stortinget skal konsulteres om alle militære bidrag.I spørsmålet om havvind gikk et betydelig flertall av landsmøtet, inn for at partiet ikke skulle endre standpunktet vi gikk til stortingsvalget om nei til all vindkraft, både til lands og til havs.

Videre ble det vedtatt en handlingsplan som krever:- Forbud mot kraftkrevende kryptovirksomhet- Å stoppe elektrifiseringen av sokkelen- Oppsigelse av 3. energimarkedspakke og Norge skal forhandle for unntak for vannkraft i EØS-avtalen.- Krav om veto mot 4. energimarkedspakke.- Å innføre makspris på all strøm for alt forbruk i Norge som gjenspeiler forbrukskostander for kraftproduksjonen.- Å innføre lov mot matkasting.- Å fjerne abortnemndene.

Vi har også revidert vedtektene våre og styret i Rødt Nordland er glade for at forslaget for å beholde dagens vedtekt, som sikrer at alle lokallag er sikret en delegat til landsmøtet, ble vedtatt av et solid flertall.

Det ble også avholdt valg på ledelse i partiet. Fra Nordland ble vår fylkesleder Thina Nordfjellmark Aarsund(Sømna) valgt inn til Landsstyret, og 2.kandidaten vår til fylkestingsvalget; Per Anton Nesjan(Vega) valgt inn til Sentralstyret.

Nå er Rødt klare til å gå inn i kommune- og fylkestingsvalget med ny og forbedret politikk på mange områder. Vi skal fortsette kampen mot de økte forskjellene gjennom å jobbe for økt sosialhjelp, å ta tilbake kontrollen over boligmarkedet, å sikre billigere og bedre kollektivtrafikk, stoppe sentraliseringa av velferdstilbud og arbeidsplasser, og vi jobber selvsagt fortsatt også for en styrket og profittfri velferd.

Signert : Nordlandsdelegasjonen til Rødts landsmøte 2023:

Viktor Stein, Rødt Sømna, Vetle Kristoffersen, Rødt Alstahaug, Tom Kenneth Johansen, Rødt Dønna, Thomas Aspen, Rødt Hemnes, Sebastian Bantow, Rødt Narvik, René Cortis, Rødt Hadsel, Per Anton Nesjan, Rødt Vega, Ole-Gunnar Iversen, Rødt Steigen, Marthe Wold, Rødt Sørfold, Markus Ljøkjell, Rødt Vefsn, Lene Anett Nesjan, Rødt Brønnøy, Lena Myrheim, Rødt Rana, Laura Johanne Olsen, Rødt Vågan, Kjetil Sørbotten, Rødt Fauske, Hugo Sandoval, Rødt Herøy, Espen Øksnes, Rødt Meløy, Alf Harald Sælevik, Rødt Leirfjord, Brigt Kristensen, Rødt Sortland og Lourenco Freitas, Rødt Saltdal