Gå til sidens hovedinnhold

«Vi står overfor en gigantisk nasjonal dugnad der alle som en har et stort ansvar»

Artikkelen er over 1 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

(Helgelendingen)

Helsemyndighetene har så langt hatt en svært defensiv tilnærming til korona-pandemien som nå rammer Norge med full kraft. De fremste eksperter på epidemier understreker at smittespredningen er utenfor kontroll. Det er på tide med en historisk nasjonal dugnad der alle deltar og tar alle forsiktighetsregler for å forhindre videre smittespredning.

Det trekkes fram at sentrale helsemyndigheter kun har kommet med anbefalinger om tiltak, og at det har vært opp til kommunale helsemyndigheter å vurdere å iverksette konkrete tiltak. Videre har myndighetene opptrådt famlende når det gjelder turisme, enten det gjelder reisende som kommer til landet med fly eller med cruiseskip. Senest onsdag klappet et tysk turistskip til kai i Bodø, og tusenvis av passasjerer fra hele Europa vandret fritt rundt i gatene i fylkeshovedstaden. Det er på sin plass å legge til at militærøvelsen i Troms og Finnmark har pågått i flere dager, før den nå avlyses, at Narvik arrangerer VM i alpint for juniorer og at det gikk flere dager før det ble iverksatt restriksjoner.

For lite for sent er en beskrivelse som mange bruker på nasjonale helsemyndigheters håndtering av epidemien. Etter vårt skjønn er det helt på sin plass å stille spørsmål ved myndighetenes håndtering. All erfaring så langt viser at når smittespredningen kommer ut av kontroll, slik tilfellet er i Norge nå, er det all grunn til bekymring. Så skal man være svært på vakt mot å spre unødig frykt. Likevel kan det være greit å minne om føre-var-prinsippet. Nå ser det heldigvis ut som om kraftfulle tiltak er på beddingen. Det er på alle måter bra, men likevel seint.

Vårt håp er at de vidtrekkende tiltakene vi nå ser konturene av vil ha effekt. Det er utvilsomt handling på et tidligst mulig stadium i en slik pandemi som best begrenser skadeomfanget, selv om tiltakene kan oppleves som dramatiske. Dersom store deler av Norges befolkning blir smittet av korona-viruset, risikerer vi at hele samfunnet går i stå. Men det mest alvorlige er at mennesker med behov for hjelp, ikke får det rett og slett fordi vi ikke har verken personell eller materiell som er tilstrekkelig til å hjelpe alle. I denne sammenhengen kan det være på sin plass å nevne at kinesiske myndigheter bygde to gigantsykehus på to uker, mens sykehuset i Mosjøen ikke kan ta imot koronasmittede fordi heisene står. Det får oss til å stille spørsmål ved om man faktisk har skjønt alvoret i det som skjer.

Det er bra at det nå iverksettes vidtrekkende tiltak for å begrense korona-smitten. Det er også helt riktig at man starter med de største smittekildene. Samtidig er det mange virksomheter som vil rammes svært hardt av tiltakene. De må få kompensert for tapene de påføres.

Vi står overfor en gigantisk nasjonal dugnad der alle som en har et stort ansvar for seg selv, for sine nærmeste og for omgivelsene. Det må hver og en av oss ta inn over seg. Samtidig forventer vi at myndighetene går i front, tar en tydelig lederrolle og bidrar til å lose nasjonen og befolkningen gjennom denne krisen på en best mulig måte.

Kommentarer til denne saken