Takk for kampen

Det går mot slutten av valgkampen for denne gang. Gjennom valgkampen har vi i Leirfjord Senterparti ment å vise at vi arbeider for vesentlige verdier i lokalsamfunnet.

Vi ønsker å bidra til at at det skal være liv laga i alle bygder, med rimelig nærhet til de tilbud innbyggerne trenger. For å sikre dette trenger vi ansatte som trives i jobben sin og som har ressurser til å gjennomføre den. Fra kommunens side er det de ansatte som rent faktisk bidrar til å skape verdiene i lokalsamfunnet, ved å utføre tjenester for innbyggerne.

Innbyggerne trenger kommunens tjenester for å skape sine verdier både i næringslivet og privat.

Vår dialog med virksomhetsledere og tillitsvalgte, som kjenner hvor skoen trykker, skal være veien til en meningsfylt hverdag både for ansatte og innbyggere. Vi ønsker å styrke barn og unges medvikning i alle prossesser i kommunen.

Vi trenger barnehager med åpningstider som gjør det mulig at foreldrene kan arbeide i egen eller pendle til nærliggende kommuner og sommeråpen SFO. Med redusert betaling i barnehage, må nå gratis SFO være neste mål.

Vi trenger en skole som bidrar til at elevene gis likeverdige muligheter for opplæring/utvikling og mulighet for å påvirke sin skolehverdag.

Vi trenger helsetjenester, pleie- og omsorgstjenester som innbyggerne har behov for og som ikke sliter ut de ansatte. Vi må prioritere arbeid med forebygging og tidlig innsats.

Vi trenger sosiale møteplasser, allsidige fritidstilbud og vil støtte en aktiv frivillighetspolitikk.

Og vi trenger en effektiv administrasjon som kan saksbehandle alle typer saker, som næringsliv, private og vi politikere er avhengige av. Det skal gi en positiv utvikling med god økonomisk styring.

Leirfjord Senterparti står for en politikk som gjennom de ansatte kan sikre innbyggernes behov.

Vi takker alle partier for debattene i valgkampen. Tradisjonen tro har noen deler av valgkampen vært noe opphetet, men vi inviterer likevel alle partier til samarbeid om gode beslutninger i det nye kommunestyret.

Godt valg.