- I videre behandling i denne sak krever Alstahaug arbeiderparti at kommunestyret involveres og saksbehandler milepæler i prosjektet. Dette handler om å forankre beslutninger i kommunestyret i det som har med strategiske, prinsipielle og økonomiske forhold, ba Ole-Herhard Rinø om på vegne av Alstahaug arbeiderparti i desember.

Da behandlet kommunestyret i Alstahaug "Endelig sluttrapport med vedlegg for fastlandsforbindelse" om forbindelsen Herøy-Dønna-Alstahaug som en av flere referatsaker. Arbeiderpartiet ønsket en protokolltilførsel til saken, og det ble tatt til orientering.

- I denne viktige sak for vår region mener Alstahaug arbeiderparti at kommunestyret ikke er tilstrekkelig involvert. Kommunestyret har kun fått sluttrapporten til orientering. Derfor ser arbeiderpartiet seg nødt til å komme med en protokolltilførsel, innledet Rinø protokolltilførselen med. Videre krevde han altså at kommunestyret involveres mer framover.

Den endelige sluttrapporten om fastlandsforbindelsen er på 396 sider. Rapporten har kapitler om blant annet dagens situasjon, forventet utvikling de neste 10-20 årene og nytte av fastlandsforbindelse for Dønna og Herøy.

I analysen ble det lagt til grunn to løsninger for den nye fastforbindelsen, en undersjøisk tunnel og en flytebru, og i tillegg oppgradering eller ny fylkesvei 828 mellom Herøy og Dønna.