(Helgelendingen)

Det foregår en storstilt diskusjon i deler av Møre og Romsdal vedrørende tilslutning til region. Hovedårsaken til dette har vært blant annet misnøye med nedbyggingen av spesialisthelsetjenestene i regionen. Vi har stått i en tilsvarende situasjon tidligere.

Nedbyggingen av «vårt» sykehus har foregåttover tid. Vefsn var klar på at dersom man bygde ett felles sykehus sentralt på Helgeland, og samlet kompetansen på ett sted, så var vi villige til å akseptere en endring i strukturen. Da helseministeren tok sin avgjørelse, på tvers av de faglige tilrådningene, ble vår region med 20 prosent av befolkningen avspist med nesten ingenting.

Det mest tragiske for vår region er at vi får et lite akuttsykehus lokalisert på to steder, mens vi kunne fått ett stort lokalisert på ett sted.

Dårlig tilbud

Vi gir altså bort alle de pasientene som kunne vært behandlet ved vårt store akuttsykehus til Bodø, og får i tillegg Norges dårligste tilbud. I tillegg mister vi muligheten til å samlokalisere psykiatri med somatikk, noe som var vesentlig ved andre utbygginger.

– Men altså ikke på Helgeland! Her skal alle nasjonale mål og kvalitetsnormer settes til side fordi vi er så spesiell. Alta har tre ganger så stort areal og en befolkning like stor som Rana, og de får kun ett utvidet DMS. Det er også stor frustrasjon i befolkningen over vedtak i fylkeskommunen som rammer vår region.

Den store saken er flyplassaken. Der alle fagutredninger viser at det ikke er passasjerer til en stor flyplass i Rana, uten at man legger ned Mosjøen Lufthavn, Kjærstad og aller helst Sandnessjøen Lufthavn, Stokka. Her har også regjering og storting lagt stor vekt på vedtak fattet i fylkestinget.

Frustrasjon

For befolkningen oppleves det slik at storting, regjering og fylkeskommunen er mer opptatt av å tekkes de rette, enn å fatte de rette vedtakene. Dette skaper stor frustrasjon. Eller for å sitere en av legene ved Sandnessjøen sykehus på spørsmål om hvis han ikke kunne få det beste, altså ett sykehus, hva ville da være det nest beste? Hvorpå vedkommende sukket og svarte;

– Men hvorfor skal vi ikke bygge det beste sykehuset?

Det er mange grunner for vår region å se sørover. Vi opplever manglende støtte fra fylkeskommunen, nærhet til tjenester og nedleggelser av studietilbud. Fremtidens ungdom vil ikke være like stedbundet som vi er i dag, og våre unge studerer hovedsakelig i Trondheim. Dette medfører store merkostnader for vårt næringsliv og våre innbyggere ved at vi må reise til Tromsø og Bodø.

Folkeavstemning

Trondheim viser en helt annen raushet enn Bodø. Selv om de er desidert største by i regionen, aksepterte de at Steinkjer skulle være fylkeshovedstad. I sosiale medier framkommer det at mange ønsker at vi gjør det samme som kommunene på Nordmøre ved at vi vurderer vår tilhørighet. Sentio gjorde en undersøkelse i Kristiansund i mai i år, der nesten 90 prosent svarte at de ønsket en folkeavstemning om bytte av regiontilhørighet.

80 prosent svarte at de ville velge St. Olavs hospital i Trondheim foran Åse sykehus i Ålesund og 70 prosent svarte at de ønske bedre kommunikasjon og samferdsel mot Trondheim, på bekostning av store prosjekter sørover mot deres nåværende fylkeshovedstad.

Spørsmålet

På Møre har de brukt to år på utredninger. Skal vi ha et reelt alternativ å sammenlikne oss med når Helgelandssykehuset blir ferdig med sine utredninger, må vi starte nå! Da har vi muligheten til å avholde folkeavstemning i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2023.

Jeg har derfor følgende spørsmål til ordføreren:

Vil ordføreren støtte et forslag om å få utredet konsekvenser og muligheter ved å endre vår tilhørighet fra Helse nord til Helse Midt, og samtidig få utredet konsekvenser og muligheter ved å endre regiontilhørighet?

Forslag til vedtak:

Vefsn kommune setter i gang to utredninger. En om bytte av helseforetak, og en om bytte av regiontilhørighet. Det er viktig at det framkommer av utredningene hvilke konsekvenser og hvilke muligheter dette vil gi.

Utredningene skal være ferdige, slik at det kan avholdes en eventuell folkeavstemning i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget i 2023. Vefsn kommune søker samarbeid med nabokommuner som ønsker å være med i disse utredningene.