Vurderer nytt område for lakseoppdrett i Alstahaug som kan bli på 3.120 tonn eller mer: – Vi må sikre at lokaliteten tåler biomassen

Nova Sea vurderer nå om de skal sette opp en ny lokalitet for biomasse, og i den forbindelse har de kontaktet Alstahaug kommune med flere spørsmål. Dette for å gjøre forberedelse ferdig dersom bedriften bestemmer seg for å søke på en ny lokalitet.